Platon – učenje o idejama

platon-ucenje-o-idejamaPredavanje povodom Svjetskog dana filozofije i 2400 godina od osnivanja Platonove Akademije.

Platon, starogrčki filozof (427.-347.g.pr.Kr.), učenik je Sokratov i učitelj Aristotelov. Prije 2400 godina osnovao je Akademiju, prvu atensku filozofsku školu koja je tijekom 900 godina svog postojanja bitno utjecala na razvoj antičke kulture.

Platonova filozofija je toliko utkana u našu zapadnu kulturu da se njena prisutnost niti ne zamjećuje. Tako je temeljni pojam njegove filozofije, pojam ideja, ušao u svakodnevnu upotrebu iako ne u onom značenju koje mu je dao Platon. Ovo predavanje ima za cilj približiti svijet Platonovih ideja i praktičnu važnost njegove filozofije.

Predavanje
Petak, 22.11.2013 u 19,30 sati.
Vijećnica grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka.