O nama

Nova Akropola – kulturna udruga osnovana je 1990. godine sa sjedištem u Zagrebu, a djeluje na području Republike Hrvatske. Njezine podružnice nalaze se u Rijeci, Puli, Splitu, Zadru, Osijeku, Varaždinu i Karlovcu.

Godine 2015. Udruga je osnovala predstavništvo u Podgorici (Crna Gora).

Predsjednik Nove Akropole je Andrija Jončić.

Naše aktivnosti

  • Javna predavanja, seminari, tečajevi, radionice, konferencije, kulturne priredbe, tematske izložbe, aktivnosti u prirodi, s ciljem razvoja ljudskih potencijala kroz promicanje cjeloživotnog učenja
  • izdavaštvo: knjige i e-časopis
  • humanitarne, socijalne i ekološke aktivnosti

Udruga je članica Međunarodne organizacije Nova Akropola sa sjedištem u Bruxellesu. Osnovao ju je 1957. godine u Buenos Airesu, Argentina, profesor Jorge Ángel Livraga Rizzi (1930.-1991.), povjesničar i filozof. Njezin sadašnji predsjednik je Carlos Adelantado. Počasna predsjednica je Delia Steinberg Guzmán.

Međunarodna organizacija

Međunarodna organizacija Nova Akropola (IONA) udružuje članice iz različitih zemalja koje su prihvatile Povelju o osnivanju i njezina načela djelovanja.

Nova Akropola kao međunarodna neprofitna organizacija osnovana je kraljevskim dekretom 12. veljače 1990. godine, br. 3/12-941/S, na temelju Zakona 25/10/19 Kraljevine Belgije i upisana je u Međunarodni registar udruga (vidi Moniteur br. 48 od 9. ožujka 1990., str. 4489).

Njezina struktura jamči poštovanje različitosti, neovisnosti i inicijative svake zemlje članice.

Na temelju Statuta IONA-e, članovi njezinog Međunarodnog izvršnog vijeća, odgovornog za koordinaciju i uspostavljanje potrebnih kontakata za provođenje odluka utvrđenih na godišnjim sastancima Skupštine, biraju se iz redova njezinih najkvalificiranijih članova.

IONA upravlja osnovnim proračunom namijenjenim pokrivanju administrativnih troškova poslovanja. Svaka zemlja članica doprinosi proporcionalno ovom proračunu i autonomno upravlja vlastitim resursima u skladu s važećim zakonodavstvom.

S povijesti dužom od 60 godina, IONA djeluje u više od šezdeset zemalja na pet kontinenata, a u njenom radu sudjeluje više od trideset tisuća volontera i stotine tisuća prijatelja koji govore dvadesetak jezika i predstavljaju različite vjeroispovijesti i narode.

Načela

1. Bratstvo

Promicati ideal bratstva utemeljen na poštovanju ljudskog dostojanstva, bez obzira na rasne, spolne, kulturne, vjerske, socijalne ili druge razlike.

To znači uvažavati različite identitete i tradicije, a istovremeno ojačavati zajedništvo koje nadilazi sve razlike.
Ovo načelo temelji se na svemu onome što nas ujedinjuje, a ne na onome što nas razdvaja. Potvrđuje se kroz prepoznavanje univerzalnih vrijednosti koje teže zajedničkim etičkim načelima svojstvenim dostojanstvu svakog ljudskog bića.

2. Znanje

Poticati ljubav prema mudrosti kroz usporedno proučavanje filozofije, religije, znanosti i umjetnosti, u cilju promicanja znanja o čovjeku, zakonima prirode i univerzuma.

Ljubav prema istini i znanju polazi od čovjekove težnje za razvijanjem vlastite sposobnosti razlučivanja i razumijevanja svijeta i sebe.
Filozofsko znanje može ujediniti izvore prošlosti i sadašnjosti u sveobuhvatnu viziju, pretvarajući je u istinski pokretač napretka koji nastoji istražiti životne putove i ujediniti sve aspekte znanja i životnog iskustva.

3. Razvoj

Poticati razvoj ljudskih potencijala, promičući ostvarenje čovjeka kao pojedinca i njegovu integraciju u društvo i prirodu kao aktivnog i svjesnog sudionika u stvaranju boljeg svijeta.

Ljudska bića imaju golem skriveni potencijal, stoga su njegovo upoznavanje i razvoj temeljni stupovi samoga života i izvor trajnog zadovoljstva.
Postizanje sklada između misli, osjećaja i djelovanja prirodan je cilj svakog čovjeka. Uravnotežen i cjelovit razvoj te ostvarivanje najboljih kvaliteta i vrijednosti naše ljudske prirode jamstvo su za izgradnju boljeg svijeta.

Područja djelovanja

Filozofija

Filozofiju shvaćamo kao potragu za mudrošću. To znači traganje i pronalaženje znanja koje nam omogućuje otkrivanje značenja života, njegova uzroka i svrhe.

Od najranijih vremena povijest u svojim zapisima čuva sjećanja na filozofske škole koje su okupljale ljude različitih zvanja i zanimanja. One su bile poput znanstvenih sveučilišta i u isto vrijeme „hramovi Muza“ u kojima su se budili i razvijali različiti talenti i potencijali čovjeka. Među ove se škole iz europskog kulturnog kruga ubrajaju: Pitagorejska škola, Akademija, koju je osnovao Platon u Ateni, Neoplatonička škola u Aleksandriji, Platonička akademija iz doba firentinske renesanse i mnoge druge. Osim goleme povijesne uloge koju su imale, značajno je i to što su njihovi predstavnici svojim djelovanjem i ponašanjem ostavili budućim naraštajima trajne primjere humanih vrijednosti.

Filozofija nam pomaže upoznavati sebe i usavršavati ono najbolje u nama, otkriva nam kako postići sklad s drugim ljudima da bi se ostvarilo ono što je danas toliko potrebno – humaniji svijet.

Kultura

Kultura je latinska riječ koja znači: gajenje, obrađivanje, usavršavanje, njegovanje, oplemenjivanje; ona se odnosi na: “…sustav vrijednosnih tvorbi koje oblikuju nadanimalnu razinu čovjekova života.” (Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda iz 1978. godine.)

U UNESCO-voj Deklaraciji iz Mexico Cityja (1982.), između ostalog se kaže: “…kultura je ta koja čovjeku pruža mogućnost promišljanja o sebi. Kultura je ta koja nas čini specifično humanim racionalnim bićima, koja imaju sposobnost kritičkog prosuđivanja i osjećaj moralne obaveze. Mi upravo kroz kulturu razlikujemo vrijednosti i pravimo izbore. Upravo se kroz kulturu čovjek izražava, postaje svjestan sebe, uviđa svoju nesavršenost, preispituje svoja vlastita postignuća, neumorno traži novi smisao i stvara djela kroz koja transcendira svoja ograničenja.”

Kultura određuje prirodu čovjeka, odnosno obuhvaća humano izražavanje. U svom dubljem značenju, kultura je put humane evolucije, obrazac prema kojem se oplemenjuje čovjek i ostvaruje svoja nastojanja kroz djelovanje i izražavanje osobnih kvaliteta.

Volonterstvo

Za Novu Akropolu volontiranje je primjena filozofije i kulture. To je prirodni izraz velikodušnosti i rada u društvu za opće dobro. Sve aktivnosti Nove Akropole u različitim područjima djelovanja postižu se zahvaljujući radu volontera.

Volontiranjem, članovi i prijatelji Nove Akropole sudjeluju u humanitarnim akcijama, društvenim i obrazovnim projektima, kao i ekološkim aktivnostima u organizaciji same udruge ili u suradnji s drugim organizacijama.

Volonterstvo je način života, način razmišljanja, osjećanja i djelovanja za opće dobro.

Deklaracije

Na godišnjim sastancima Skupštine Međunarodna organizacija Nova Akropola (IONA) donosi odluke vezane uz primjenu filozofije, kulture i volonterstva u svom radu, uz isticanje bitnih točaka za godinu koja slijedi.

Deklaracija iz 2023.

OPĆA DEKLARACIJA

ZAPISNIK S REDOVNE GENERALNE SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE NOVA AKROPOLA (IONA) ODRŽANE 23. OŽUJKA 2023.

Generalna skupština IONA-e potvrđuje sljedeće odluke:

1) S obzirom na patnje koje proživljavaju narodi uključeni u oružani sukob između Ukrajine i Rusije, Međunarodna organizacija Nova Akropola (IONA) osuđuje sve vojne akcije i zalaže se za mirno rješenje problema.

U skladu s tim, volonteri iz različitih zemalja članica IONA-e širom svijeta nastavljaju ulagati napore najbolje što mogu kako bi pomogli u ublažavanju iznimno teške situacije koja je već pogodila tisuće ljudi. Nova Akropola se nada da će se ovaj sukob riješiti što prije bude moguće i da će mir biti uspostavljen.

2) Utvrđuje se doprinos koji je tijekom 2022. godine IONA dala ciljevima održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs) koje su formulirali Ujedinjeni narodi, a posebno: Cilj br. 4 – kvalitetno obrazovanje; Cilj br. 15. – očuvanje života na kopnu; Cilj br. 16. – očuvanje mira i pravde; Cilj br. 17. – izgradnja partnerstva za postizanje ciljeva. Skupština je ponovno istaknula potrebu humanog i edukativnog pristupa aktivnostima koje će se provoditi u ovoj godini, dajući prioritet promjeni individualne i kolektivne svijesti o problemima s kojima se svijet suočava.

3) Istaknuti volonterski rad koji provode različite zemlje članice IONA-e širom svijeta, uključuje pomoć najpotrebitijima, zaštitu okoliša, sadnju drveća, pomoć starijim osobama, zaštitu beskućnika bez osnovnih sredstava za život, akcije kojima se osigurava dostupna energija koja ne zagađuje okoliš u ruralnim krajevima diljem Europe i Amerike, te programi zdravstvenog i sportskog obrazovanja koji doprinose poboljšanju načina života.

4) Pozvati sve zemlje članice IONA-e da nastave s radom na promicanju filozofije, osobito kako bi se istaknuo kontinuirani rad tijekom posljednjih petnaest godina vezan za UNESCO-ovu inicijativu “Svjetskog dana filozofije”, čije obilježavanje uključuje angažman preko 400 ogranaka zemalja članica IONA-e širom svijeta. Ponavljamo poruku glavne direktorice UN-a povodom Svjetskog dana filozofije 2022.: “S obzirom na veličinu suvremenih izazova, ono što se doista mora preispitati je samo naše shvaćanje čovječanstva… To preispitivanje mora biti otvoreno. Otvoreno razmotriti sva gledišta, posebno u ovom Međunarodnom desetljeću autohtonih jezika, kako autohtone filozofije mogu promijeniti naš način viđenja svijeta, kao i naš način življenja u njemu”.

5) Preporučiti svim zemljama članicama IONA-e da aktivno doprinesu obilježavanju Dana planeta Zemlje, svjetskog događaja koji se održava 22. travnja svake godine. Generalna skupština IONA-e potiče sve zemlje članice da organiziraju događaje i aktivnosti koje promiču i vrednuju zaštitu našeg planeta.

6) Ponovno potvrditi naše uvjerenje da filozofija i pristup znanju ne bi trebali biti samo teoretski, već bi trebali imati i praktični aspekt. S tim u vezi, Skupština želi istaknuti obrazovni aspekt našeg rada kroz pedagošku formulu koja promiče filozofiju, kulturu i volonterstvo. Odgoj i obrazovanje koji na prvo mjesto stavljaju poštivanje drugih, pokazatelji su skladnog suživota koji nas sve čini humanijima i tolerantnijima.

7) Spremnost volontera IONA-e da odu na mjesta koja su pretrpjela velika razaranja, kako bi zajedno s javnim tijelima, fizičkim i pravnim osobama sudjelovali u akcijama potrage i spašavanja, kao što je to bilo u slučaju potresa koji su opustošili velika područja Sirije i Turske. Dobro obučeni i specijalizirani timovi udružili su snage s volonterima iz mnogih zemalja, dajući doprinos svojom dobrom voljom i iskustvom.

Deklaracija iz 2022.

OPĆA DEKLARACIJA

ZAPISNIK S REDOVNE GENERALNE SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE NOVA AKROPOLA (IONA) ODRŽANE 31. OŽUJKA 2022.

Generalna skupština IONA-e potvrđuje kako slijedi:

A) Čestita se svim zemljama članicama IONA-e, njih više od pedeset, na izvanrednom odgovoru na pandemiju bolesti COVID 19 i pažljivo poduzetim mjerama za sprečavanje širenja zaraze, slijedeći smjernice koje je predložila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

B)  Skreće se pažnja na kontinuirani rad koji se provodi u vezi s ciljevima održivog razvoja koje su formulirali Ujedinjeni narodi, od kojih su odabrani, u skladu s profilom aktivnosti Međunarodne organizacije Nova Akropola: Cilj br. 4 – kvalitetno obrazovanje; Cilj br. 13. – ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama; Cilj br. 16. – očuvanje mira, pravde i snažnih institucija; Cilj br. 17. – izgradnja partnerstva za postizanje ciljeva.

C) Ističe se volonterski rad koji provode različite zemlje članice IONA-e diljem svijeta, među kojima se može istaknuti pomoć onima kojima je to najpotrebnije, zaštita okoliša, sadnja drveća, pomoć starijim osobama, podrška beskućnicima, pučke kuhinje za ljude bez osnovnih sredstava za život, akcije kojima se osigurava dostupna energija koja ne zagađuje okoliš u ruralnim krajevima diljem Europe i Amerike,  te obrazovni programi povezani sa zdravljem i sportom koji doprinose poboljšanju načina života.

D) Preporučuje se svim zemljama članicama IONA-e širom svijeta da nastave s obilježavanjem Svjetskog dana filozofije u mjesecu studenom, u skladu s odredbama UNESCO-a, koji IONA obilježava već više od dvanaest godina bez prekida, s aktivnostima poput programa predavanja, susreta, simpozija i konferencija, s ciljem približavanja filozofije ljudima iz svih područja života.

E) Predlaže se da sve zemlje članice IONA-e sudjeluju u obilježavanju Dana Planeta Zemlje koji se diljem svijeta slavi 22. travnja. Generalna skupština IONA-e preporučuje zemljama članicama da kroz različita događanja i aktivnosti promiču i daju značaj zaštiti našeg planeta.

Deklaracija iz 2021.

OPĆA DEKLARACIJA

ZAPISNIK S REDOVNE GENERALNE SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE NOVA AKROPOLA (IONA) ODRŽANE 9. LIPNJA 2021.

Generalna skupština IONA-e odobrava sljedeće odluke:

A) U kontekstu pandemije uzrokovane virusom Covid-19 (koronavirus) i s obzirom na potrebu zaštite zdravlja ljudi, aktivnosti u različitim sjedištima Nove Akropole diljem svijeta, koje se inače održavaju uživo, prilagođene su online modelu pomoću različitih IT platformi.

U skladu s tim, Generalna skupština Međunarodne organizacije Nova Akropola (IONA) preporučuje svojim članicama da provode odgovarajuće preventivne mjere kako bi se izbjegle zaraze i širenje virusa, uzimajući u obzir u svakom trenutku smjernice Svjetske zdravstvene organizacije.

B) Generalna skupština podsjeća da je Međunarodna organizacija Nova Akropola (IONA) prisutna kroz tisuće volontera i suradnika u preko 50 država članica UN-a. Slijedom navedenog pridružuje se UN-ovom pozivu za ostvarenje 17 ciljeva održivog razvoja (COR-ova ) uvrštenih u njegovu Agendu 2030. i promicanje potrebe za većom sviješću o jedinstvu i solidarnosti kako bi se osiguralo njihovo postizanje.

U tom smislu, naglašava činjenicu da su, kako je istaknuto na Generalnoj skupštini 2020. godine i ponovljeno na Generalnoj skupštini 2021. godine, programi IONA-e povezani sa sljedećim ciljevima održivog razvoja: Br. 4 – kvalitetno obrazovanje; Br. 13 – ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama; Br. 16 – očuvanje mira, pravde i snažnih institucija; Br. 17 – izgradnja partnerstva za postizanje ciljeva. Zahvaljujući velikom broju programa koje provode njezine zemlje članice, IONA, osim već spomenutih, doprinosi i drugim ciljevima održivog razvoja. Kao primjer možemo istaknuti: pučke kuhinje za ljude bez osnovnih sredstava za život (COR 2); akcije za osiguravanje dostupne i nezagađujuće energije u nekoliko ruralnih područja diljem Europe i Amerike (COR 7); te obrazovni programi povezani sa zdravljem i sportom koji doprinose poboljšanju načina života (COR 3).

U skladu s tim, Generalna skupština preporučuje svojim članicama da razvijaju programe za podizanje svijesti o ciljevima održivog razvoja i definiraju konkretne ciljeve za nastavak doprinosa pokazateljima COR-a u sljedećim godinama.

C) Generalna skupština potvrđuje svoju namjeru da nastavi s aktivnostima koje se provode u vezi sa Svjetskim danom filozofije, koji je UNESCO ustanovio 2002. godine, a koji je postao jedan od naših glavnih događanja. Vezano za tu aktivnost, Međunarodna organizacija Nova Akropola (IONA) bez prekida organizira događanja više od 12 godina u zemljama članicama širom svijeta. Generalna skupština stoga preporučuje vezano za taj važan događaj da se nastavi s istim programom predavanja, susreta, simpozija i konferencija u tekućoj godini.

D) U vezi s obilježavanjem Dana planeta Zemlje, kojemu se u znak podrške 22. travnja u cijelom svijetu održavaju razni događaji, Generalna skupština IONA-e preporučuje zemljama članicama Međunarodne organizacije Nova Akropola da razmotre mogućnost provođenja aktivnosti vezanih za prirodu i njezino očuvanje te ih potiče da u godinama koje dolaze nastave s tom važnom aktivnosti podizanja svijesti o zaštiti okoliša, održivosti i aktivnostima koje doprinose zdravlju ljudi i planeta.

E) Generalna skupština IONA-e čestita svojim volonterima i suradnicima u zemljama članicama na uspjehu u brojnim aktivnostima vezanim za filozofiju, kulturu i volonterstvo koje su se održale tijekom prošle godine (2020.), jer su unatoč utjecaju pandemije uzrokovane Covid-19 uspjeli nastaviti sa svojim aktivnostima elektroničkim putem u preko 50 zemalja u kojima djeluju zemlje članice IONA-e. Na taj su način uspjeli prevladati ograničenja koja su morala biti uvedena da bi se spriječilo širenje virusa.

F) Generalna skupština podsjeća i ponavlja da se IONA obvezuje na temelju svojih osnovnih načela kroz razne aktivnosti koje organizira i realizira poticati poštovanje ljudskog dostojanstva, u zajedničkom nastojanju za postizanjem bratstva među svim ljudima i narodima.

Deklaracija iz 2020.

OPĆA DEKLARACIJA

Generalna skupština IONA-e odobrava sljedeće odluke:

A) Suočeni s pandemijom uzrokovanom virusom Covid-19 (koronavirusom), imajući u vidu zdravstvenu i socijalnu izvanrednu situaciju širom svijeta koja zahtijeva učinkovito i trenutno djelovanje vlada, pojedinaca i organizacija općenito, kako je utvrdila Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u svojoj Deklaraciji od 16. ožujka 2020. godine, Međunarodna organizacija Nova Akropola (IONA) preporučuje svim svojim članicama da slijede smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i nacionalnih vlada u borbi protiv ove pandemije.

B) Generalna skupština podsjeća da je Međunarodna organizacija Nova Akropola (IONA) prisutna kroz tisuće volontera i suradnika u preko 50 država članica Ujedinjenih naroda (UN). Stoga se pridružuje pozivu UN-a za ostvarenje 17 Ciljeva održivog razvoja1 (COR) koji su uključeni u njegov Dnevni red do 2030. i za promicanje potrebe za većom sviješću o jedinstvu i solidarnosti kako bi se osiguralo njihovo ispunjenje.

U skladu s tim, napominje da su programi koje provodi IONA povezani sa sljedećim Ciljevima održivog razvoja: Br. 4 – kvalitetno obrazovanje; Br. 13 – ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama; Br. 16 – očuvanje mira, pravde i snažnih institucija i br. 17 – izgradnja partnerstva za postizanje ciljeva. Zahvaljujući velikom broju programa koje provode njezine zemlje članice, IONA također doprinosi i drugim COR-ovima, uz već spomenute. Kao primjer možemo navesti: pučke kuhinje za ljude bez osnovnih sredstava za život (COR 2); akcije za osiguravanje dostupne i nezagađujuće energije u nekoliko ruralnih područja diljem Europe i Amerike (COR 7); te obrazovni programi sportskih aktivnosti povezanih sa zdravljem koje pomažu poboljšanju načina života (COR 3).

U skladu s tim, Opća skupština preporučuje svojim članicama da izrade planove za podizanje svijesti o COR-ovima i definiraju konkretne ciljeve za nastavak doprinosa pokazateljima COR-a u sljedećim godinama.

C) Generalna skupština potvrđuje svoju namjeru da nastavi s aktivnostima koje se provode u vezi sa Svjetskim danom filozofije, koji je UNESCO ustanovio 2002. godine i povodom kojeg Međunarodna organizacija Nova Akropola (IONA) bez prekida organizira događanja više od 12 godina u svojim različitim centrima širom svijeta. Generalna skupština stoga preporučuje da se nastavi s istim programom predavanja, sastanaka, simpozija i konferencija u 2020. godini, vezano za taj važan događaj.

D) Generalna skupština jednoglasno potvrđuje odluku da postane pokrovitelj Međunarodnog pijanističkog natjecanja Delia Steinberg u čast osnivačice Delie Steinberg, koja je niz godina bila predsjednica Organizacijskog odbora. To godišnje natjecanje koje se održava u Madridu pokrenuto je 1982. godine, s ciljem promicanja novih vrijednosti u glazbi i unapređenja umjetničke karijere mladih pijanista. U skladu s tim, Generalna skupština odlučuje osigurati financijska sredstva spomenutom natjecanju u iznosu koji će svake godine odrediti Organizacijski odbor, na prijedlog svog predsjednika, prema potrebama Međunarodnog natjecanja.

E) Generalna skupština IONA-e čestita svojim volonterima i suradnicima na uspjehu u mnogim aktivnostima vezanim za filozofiju, kulturu i volonterstvo koje su se održale tijekom prošle godine (2019.) u preko 50 zemalja u kojima djeluju zemlje članice, u više od pet stotina centara širom svijeta.

F) Generalna skupština podsjeća da se IONA obvezuje na temelju svojih osnovnih načela kroz razne aktivnosti koje organizira i realizira poticati poštovanje ljudskog dostojanstva, u zajedničkom nastojanju za postizanjem bratstva među svim ljudima i narodima.

———–

1 Sustainable Development Goals (SDGs).

Deklaracija iz 2019.

OPĆA DEKLARACIJA

Generalna skupština IONA-e odobrava sljedeće odluke:

A) Generalna skupština IONA-e ponovno potvrđuje, kao što to čini nekoliko desetljeća, potrebu promicanja praktičnog filozofskog obrazovanja s naglaskom na građanske i ljudske vrijednosti.

B) Generalna skupština IONA-e ponovno potvrđuje svoju predanost kulturnom razvoju novih generacija potičući znanje u svim njegovim aspektima.

C) Generalna skupština IONA-e nastavlja s volonterskim aktivnostima kako bi potaknula integraciju i podršku onima kojima je pomoć najpotrebnija.

D) Generalna skupština odaje priznanje i čestita kulturnoj udruzi Nove Akropole Indije na inicijativi u organizaciji konferencije “Osnaživanje stvarnih promjena”, koja je okupila voditelje različitih područja znanja u prvom takvom događaju vezanom za komemoraciju 150. obljetnice rođenja Mahatme Gandhija.
S idejom o izgradnji mosta prema boljoj budućnosti, IONA potiče svoje članove da iskoriste ovu priliku da ponovno otkriju bogatu filozofsku i ljudsku baštinu Indije, kako bi je ponudili kao bitan doprinos kolektivnom napretku čovječanstva.

E) U skladu s gore navedenim, u povodu 150. obljetnice rođenja Mohandasa Karmachanda (Mahatme) Gandhija, Opća skupština prepoznaje Gandhijevu ulogu i crpi nadahnuće iz njegova uzornog života i nasljeđa, koje je obilježeno neumornim traganjem za istinom i mirom, kao ključem stvarne, cjelovite i održive promjene u našem sadašnjem svijetu.

IONA potvrđuje svoju predanost izgradnji pravednijeg, uzornijeg i slobodnijeg društva i poziva svoje zemlje članice da obilježe ovu obljetnicu istražujući Gandhijevo nasljeđe, organiziranjem kulturnih događanja, predavanja, konferencija i izložbi kako bi njegov važan doprinos učinili bolje poznatim, istovremeno pronalazeći praktična rješenja za suočavanje s izazovima našeg vremena.

Zapisnik sa sastanka redovne Generalne skupštine Međunarodne organizacije Nove Akropole (IONA), održane 4. travnja 2019. godine (Budimpešta, Mađarska)

Deklaracija iz 2018.

OPĆA DEKLARACIJA

Generalna skupština IONA-e odobrava sljedeće odluke:

A) Generalna skupština IONA ponovno potvrđuje potrebu da se svima omogući pristup znanju i predlaže tri pravca djelovanja: filozofija, kultura i volonterstvo, vodeći računa o potrebi unapređenja građanskih etičkih vrijednosti za 21. stoljeće.

B) Generalna skupština podsjeća da je svrha filozofskih škola “na klasičan način” da obrazuje sva ljudska bića bez razlike, tako da svatko može živjeti dostojanstveno i razumjeti svoju korisnost prema društvu i svijetu.

IONA podsjeća da, kako bi učinkovito djelovali u društvima našeg vremena, ljudi trebaju svoje postupke temeljiti na organizacijskim strukturama koje im pružaju odgovarajuća sredstva za rješavanje novih političkih, gospodarskih, društvenih i ekoloških izazova s kojima se suočavaju naša društva. Na taj način oni mogu doprinijeti poboljšanju ljudskih odnosa, kako je predloženo u načelima utvrđenim u Povelji IONA-e.

C) Generalna skupština ponovno potvrđuje namjeru da nastavi aktivnosti IONA-e i da promiče svoje aktivno sudjelovanje u društvu, zajedno s drugim institucijama i organizacijama.

D) Generalna skupština podsjeća da je čovječanstvo u cjelini odlučilo braniti ljudsko dostojanstvo na svim mjestima i u svim okolnostima, te su u tom duhu Ujedinjeni narodi usvojili Opću Deklaraciju o ljudskim pravima kao “zajednički standard postignuća za sve ljude i sve narode.” Deklaracija je proglašena 10. prosinca 1948. godine, što znači da će 2018. biti obilježavanje njezine 70. godišnjice.

Generalna skupština poziva svaku od zemalja članica IONA-e na obilježavanje tog događaja kroz svoje aktivnosti.

Generalna skupština ponavlja svoju namjeru da nastavi podržavati načela koja inspiriraju Ujedinjene narode, a koji se također odražavaju u načelima Međunarodne organizacije Nove Akropole.

Uistinu, prvo načelo njegove Osnivačke Povelje predstavlja upravo ideju promicanja “Ideala bratstva, utemeljenog na poštivanju ljudskog dostojanstva, iznad rasnih, spolnih, kulturnih, vjerskih, društvenih ili drugih razlika”.

E) Generalna skupština IONA predlaže svojim zemljama članicama da nastave uspostavljati institucionalne odnose s međunarodnim organizacijama koje imaju slične ciljeve i zajedničko polazište za međusobnu suradnju.

U skladu s gore navedenim, potiče se zemlje članice da sudjeluju u institucionalnim mrežama regionalne ili globalne prirode.

F) Generalna skupština IONA-e ponavlja poziv koji je uputio generalni tajnik Ujedinjenih naroda, Antonio Guterres, u svojoj Novogodišnjoj poruci za 2018. godinu, u kojem je objavio “crveno upozorenje” kao odgovor na produbljivanje međunarodnih sukoba, povećanje nuklearnog naoružanja, klimatske promjene, nejednakosti, kršenja ljudskih prava, nacionalizma i ksenofobiju. Generalna skupština IONA složila se s prijedlogom Antonija Guterresa da je nužno promicati jedinstvo u međunarodnoj zajednici smanjivanjem razlika, okupljanjem ljudi oko zajedničkih ciljeva, premošćivanjem razlika i obranom zajedničkih vrijednosti kako bismo “učinili naš svijet sigurnijim i zaštićenijim.” IONA radi u tom pravcu posljednjih šezdeset godina, kroz više od četiri stotine i trideset svojih podružnica diljem svijeta, stremeći miru, jedinstvu i dostojanstvu svih ljudskih bića u više od šezdeset zemalja širom pet kontinenata.

G) Od svojih samih početaka, IONA u svojim školama filozofije promiče obrazovanje utemeljeno na ljudskim pravima kako bi ljudi u svim dijelovima svijeta mogli znati svoja prava i prava drugih, i razviti praktičnu etiku služenja zajednici.

H) Također predlaže nastavak razvoja i proširenja aktivnosti ekoloških akcijskih skupina koje potiču obrazovanje ljudi, uz očuvanje okoliša i pružanje sustava podrške i opstanka u slučaju prirodnih katastrofa.

Zapisnik sa sastanka redovne Generalne skupštine Međunarodne organizacije Nove Akropole (IONA), održane 12. travnja 2018. godine, u Parizu, Francuska.

Deklaracija iz 2017.

OPĆA DEKLARACIJA

Generalna skupština IONA-e odobrava sljedeće odluke:

A) Generalna skupština IONA potvrđuje nastavljanje djelovanja u tri pravca – filozofija, kultura i filozofsko volonterstvo – kako bi se svima omogućio pristup znanju. Ovim radom IONA nastoji razviti bitne etičke vrijednosti i pridonositi moralnoj transformaciji svih ljudi.

Generalna skupština poziva svaku od članica IONA-e da provode ove smjernice kroz svoje različite aktivnosti.

B) Generalna skupština podsjeća da je svrha filozofskih škola IONA-e “na klasičan način” obrazovati sve ljude  i pomoći im da razviju vlastito dostojanstvo i ostvaruju svoju sposobnost sudjelovanja u društvu.

IONA podsjeća da filozofsko obrazovanje, koje nije samo intelektualno već prije svega praktično, omogućuje ljudima da se suoče s kriznim situacijama koje razaraju društva našeg vremena i da potiču ljudi koje mogu pružiti rješenja za bolji svijet, kako je utvrđeno načelima u Povelji IONA-e.

C) Generalna skupština potvrđuje nastavak aktivnosti IONA-e i promicanja svog aktivnog sudjelovanja u društvu našeg vremena, zajedno s drugim institucijama i organizacijama.

D) Generalna skupština ponovno ističe svoju namjeru nastavljanja podržavanja načela koja inspiriraju Ujedinjene narode, a koja su u skladu s načelima Međunarodne organizacije Nove Akropole općenito, a posebno s prvim načelom njezine Osnivačke povelje koja navodi: “promicanje ideala bratstva utemeljenog na poštovanju ljudskog dostojanstva, iznad rasnih, spolnih, kulturnih, vjerskih, društvenih ili drugih razlika”.

E) Od samih početaka, IONA je u svojim školama filozofije promicala obrazovanje utemeljeno na “učiti kako učiti, učiti kako biti, učiti kako raditi, učiti kako živjeti zajedno” – četiri stupa učenja koja je UNESCO usvojio 2012. godine (UNEP, 2012.). Stoga prepoznaje da učenje nije ograničeno na teorijsko znanje, već bi trebalo obuhvatiti osposobljavanje za život u različitim aspektima, rezultirajući osvještavanjem “globalnog građanstva” što čini da se osjećamo sastavnim dijelom planeta i njezinih naroda.

F) Generalna skupština stoga predlaže daljnji razvoj radnih skupina i građanskih aktivističkih skupina za obrazovanje i rad na očuvanju našeg planeta i društava, u skladu s preporukama Sporazuma usvojenog u Parizu (Francuska) 12. prosinca između 195 zemalja, u okviru COP21* za zaštitu okoliša.

Generalna skupština IONA-e 2017., Buenos Aires, Argentina

* Na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: Konferencija COP21), koja je održana u Parizu od 30. studenoga do 12. prosinca 2015. godine, usvojen je Pariški sporazum kojim se teži osnažiti globalnu reakciju na opasnost od klimatskih promjena.

Deklaracija iz 2016.

OPĆA DEKLARACIJA

A) Generalna skupština Međunarodne organizacije Nova Akropola (IONA) potvrđuje svoju odluku da nastavi razvijati tri pravca djelovanja – Filozofiju, Kulturu i Volonterstvo – kako bi svima koji su suočeni s nasiljem, strahom i gubitkom temeljnih vrijednosti u našim društvima omogućila pristup istinskom znanju kao vertikali moralne obnove s duhovnim vrijednostima koje mogu ujediniti sve ljude.  

Generalna skupština poziva sva zemlje članice IONA  da primjenjuju ove pravce djelovanja u svim svojim aktivnostima.

IONA potvrđuje svoje preventivno i konstruktivno djelovanje kako za društvo tako i za prirodu, promičući potrebnu svijest da se  aktivno sudjeluje i surađuje s korisnim inicijativama koje su slične onima koje razvija IONA.

Generalna skupština podsjeća na potrebu nastavka razvoja škola filozofije na klasičan način, kao najboljeg istrumenta za odgoj i obrazovanje, budući da filozofija ima praktičnu primjenu koja čini život boljim i daje mu značenje te ljude čini sretnijima.

B) IONA podsjeća da praktično filozofsko obrazovanje promiče temeljni aspekt ljudi razvijajući njihovo shvaćanje, intuiciju i volju, koji im omogućuju da se oslobode osobnih i društvenih bolesti kao što su sebičnost, fanatizam, nasilje i materijalizam, ispunjavajući tako temeljne ciljeve i principe IONA.

C) Generalna skupština cijeni djelovanje IONA-e ostvareno u suradnji i aktivnom sudjelovanju s ustanovama te javnim i privatnim organizacijama.

Poziva svoje zemlje članice da nastave tim putem promicanja filozofskih iskustava koja dijele ljudi različitog porijekla, kultura i praksi, a koja se žive na komplementaran način.

D) Stoga predlaže da se nastavi s razvojem radnih skupina i skupina za društveno djelovanje koje pridonose odgoju i obrazovanju s ciljem očuvanja i poboljšanja stanja planeta Zemlje i ljudskih društava, kao što to predlaže prvi takav Ugovor koji su u Parizu 12. prosinca usvojile 195 zemlje, unutar okvira COP 21.

E) Generalna skupština odobrava akcije koje su tijekom prošle godine ostvarile različite organizacije i udruge koje zajedno s IONA djeluju na području zaštite okoliša i filozofskog i društvenog obrazovanja, kao što se može vidjeti u Godišnjaku aktivnosti koji je predstavljen ovoj Generalnoj skupštini.

Deklaracija iz 2015.

OPĆA DEKLARACIJA

A) Generalna skupština IONA potvrđuje svoju odluku da svima omogući pristup filozofskom znanju i da življenje filozofije učini bedemom protiv nasilja i moralnih nevolja koje pogađaju suvremeno društvo. Također namjerava nastaviti s promicanjem moralne obnove pružajući iskustvo transcendentnih vrijednosti koje mogu dovesti do dubokog preporoda čovjeka.

Uloga Generalne skupštine je u tome da prenosi ne samo moralnu inspiraciju, nego i da potakne praktičnu primjenu nekih osnovnih pravaca djelovanja u svakom od nacionalnih udruženja koja čine IONA.

Skupština stoga savjetuje zemljama članicama IONA da provode programe poduke iz filozofije, kulture i volonterstva i da razvijaju širok raspon aktivnosti s filozofskim usmjerenjem. Cilj ovih programa i aktivnosti ne bi bio samo upoznavanje s pozitivnim i konstruktivnim djelovanjem u korist društva ili prirode te njegova provedba, nego i informiranje o potrebi podizanja svijesti o djelovanju koje nanosi štetu društvu ili prirodi.

B) Generalna skupština podsjeća na činjenicu da su programi učenja IONA, kao škole filozofije na klasičan način, utemeljeni na potrebi za razvojem čovjeka kako bi se poboljšalo društvo i prirodni okoliš kroz odnos velikodušnog djelovanja u korist općeg dobra.

C) Generalna skupština prepoznaje pozitivan doprinos IONA-e u svijetu, i predlaže da se nastavi s vrijednim društvenim i kulturnim radom koji je IONA provodila prošlu godinu. Također predlaže da IONA nastavi s aktivnim sudjelovanjem i suradnjom s drugim javnim i privatnim ustanovama i organizacijama kako bi ojačala potrebnu sinergiju među organizacijama koje rade za filozofiju, kulturu i volonterstvo.

Stoga predlaže da se nastavi s razvojem radnih timova i skupina za društveno djelovanje koje mogu pridonijeti razvoju i obrazovanju ljudi i poduprijeti očuvanje planeta Zemlje i poboljšanje ljudskih društava.

D) Generalna skupština podržava akcije koje su prošle godine provele različite organizacije i udruženja koja djeluju uz IONA na području zaštite okoliša i filozofskog i socijalnog obrazovanja i obuke, kao što se može vidjeti u Godišnjaku aktivnosti koji je predstavljen Generalnoj skupštini.

IONA napominje da istraživanje koje provodi o različitim područjima znanja pomaže poticanju esencijalnog dijela ljudskog bića, razvijajući tako razumijevanje, intuiciju i volju koji su potrebni da bismo se oslobodili sebičnosti, materijalizma, fanatizma, nasilja i moralne iskvarenosti. Sve ovo s ciljem doprinosa povećanju osobne i kolektivne svijesti o životu u zajedništvu, što je jedan od temeljnih uvjeta za izgradnju budućnosti čovječanstva, kao što je navedeno u prvom od temeljnih načela IONA.

Deklaracija iz 2014.

OPĆA DEKLARACIJA

A) Generalna skupština IONA-e potvrđuje svoju odluku za promicanjem filozofskog znanja i primjenu filozofije u svakodnevnom životu. Inspirirajući se etičkim i građanskim vrijednostima, ova praktična filozofija približava ljude harmoničnom suživotu i solidarnosti i pomaže čovječanstvu da se učinkovitije nosi s globalnom krizom s kojom se suočava.

S tim ciljem IONA predlaže da zemlje članice provode zajedničke programe na polju filozofije, kulture i volonterstva na način koji će povećati vrijednost ljudskog dostojanstva.

B) Program učenja škole filozofije na klasični način IONA-e još je jedan primjer važnog obrazovnog rada koji IONA provodi diljem svijeta.

Budući da je prioritet ljudi da se usavršavaju u okviru poštivanja i bratstva kako bi poticali razvoj boljeg društva, Generalna skupština predlaže da zemlje članice IONA-e promiču razvoj različitih razina ovog programa učenja: stručnjak, specijalist i magistar.

C) Generalna skupština prepoznaje značajnu humanitarnu i filozofsku aktivnost Nove Akropole u više od dvjesto gradova diljem svijeta, čiju je djelotvornost pohvalilo nekoliko velikih javnih i privatnih institucija.

Generalna skupština stoga predlaže da zemlje članice IONA-e nastave s organiziranjem socijalnih akcija kako bi pomogli ljudima u poteškoćama ili nevolji. S tim ciljem zemlje članice trebaju davati prioritet sustavima obuke i obrazovanja koje je ustanovila Nova Akropola, kako bi nastavile pružati stvarnu i djelotvornu pomoć u različitim djelovima svijeta u kojima djeluje.

D) Aktivnosti koje su tijekom prošle godine provele različite organizacije i udruženja povezana s IONA-om na području zaštite okoliša bile su doista za pohvalu, kao što se može vidjeti u Godišnjaku predstavljenom Generalnoj skupštini.

Generalna skupština stoga podsjeća sve zemlje članice IONA-e na potrebu očuvanja našeg zajedničkog planeta Zemlje i nastavka obrazovnog i akcijskog djelovanja na polju ekologije i zaštite okoliša. U tom svjetlu predlaže razmotriti Program za okoliš Ujedinjenih naroda (United Nations Environment Programme – UNEP) i poziv za nominacije za nositelje nagrade Zemlja (Earth Award) 2014., kojoj je svrha nagraditi i podržati akcije i inicijative koje su imale pozitivan učinak na okoliš.

Deklaracija iz 2013.

OPĆA DEKLARACIJA

A) Imajući u vidu

Društveno raslojavanje diljem svijeta i međusobne sukobe koji alarmantno pogoršavaju ljudske odnose

Generalna skupština objavljuje

Postaje neophodno i neodgodivo obnoviti etičke vrijednosti koje čine temelj suživota među ljudima u cilju poticanja svijesti o „velikoj obitelji čovječanstva“. Kako ovakvo razmišljanje ne bi bilo samo teoretska konstrukcija lišena praktične primjene, IONA treba poticati obnovu trajnih vrijednosti i ljudskih vrlina u svim svojim aktivnostima.

B) Imajući u vidu

Svima je jasno da živimo u svijetu koji je u krizi, svijetu velikih promjena, kako ekoloških, tako i društvenih.

Generalna skupština

Podsjeća sve članice i pridružene zemlje IONA-e da je neophodna „ekološka promjena“ koja će osuditi nerazumno iskorištavanje prirodnih resursa planeta i upozoriti na nekontroliranu industrijalizaciju koja je dovela do globalnog zagrijavanja Zemlje i razornih posljedica u vidu otapanja polarnih ledenih kapa i podizanja razine mora i oceana.

Na društvenom planu moramo biti svjesni da će 21. stoljeće biti stoljeće globalnih migracija u potrazi za novim horizontima opstanka, što će za posljedicu imati društveno i obiteljsko iskorjenjivanje. Shodno tome, Nova Akropola treba djelovati učinkovito u svim zemljama u kojima provodi svoje aktivnosti kako bi ublažila „dehumanizaciju društva“. Stoga je potrebno intenzivirati međunarodne programe kojima je svrha zaštita okoliša i koji promiču suradnju s drugim institucijama.

C) Imajući u vidu

Neodgodivo je potrebno realizirati prijedloge koji nude alternativna rješenja i koji su pored toga u skladu s preporukama različitih međunarodnih organizacija, a s ciljem stvaranja sinergija, slijedom čega IONA još jednom ističe hitnu potrebu provedbe programa djelovanja i aktivnosti koji potiču bratstvo i toleranciju, znanje i cjelovit razvoj ljudskih bića.

Generalna skupština je suglasna

Ove su ideje usko povezane s tri područja djelovanja koje promiče IONA kako na individualnom, tako i na društvenom planu: filozofijom, kulturom i volonterstvom.

D) Imajući u vidu

Uspjeh koji je ostvaren u posljednjih nekoliko godina u obilježavanju Svjetskog dana filozofije

Generalna skupština je suglasna

Nastavljaju se održavati aktivnosti vezane za Svjetski dan filozofije koji je ustanovio UNESCO i koji obilježava desetu obljetnicu. Ovaj se Dan obilježava svake godine trećeg utorka u mjesecu studenom kako bi se istaknula važnost filozofije u svakodnevnom životu i potreba za ostvarenjem konstruktivnog promišljanja o svijetu i o problemima koji pogađaju čovječanstvo. Podsjećamo da se u IONA-i nalazi više od 50 zemalja koje obuhvaćaju filozofske i žive izričaje različitih kultura, običaja i jezika, što daje dodatnu vrijednost proslavi Svjetskog dana filozofije, jer se u svakoj od tisuća lokalnih, regionalnih i nacionalnih sjedišta koje čine IONA-u odvijaju važne aktivnosti u okviru susreta, predavanja filozofskih rasprava, umjetničkih i kulturnih događanja.

E) Imajući u vidu

Brojne aktivnosti koje se ostvaruju u okviru promicanja čitanja i osnivanja čitalačkih klubova u različitim zemljama IONA-e.

Generalna skupština je suglasna

Nastavljaju se ove aktivnosti koje promiču zadovoljstvo čitanja, naročito među mladima.

F) Imajući u vidu

Tehnološki na polju astronomije najnaprednije zemlje već su uočile i upozorile na opasnost jedne od najeksplozivnijih Sunčevih oluja s elektromagnetskim zračenjem u posljednjih nekoliko stoljeća otkad postoje znanstvena praćenja, kao i na približavanje grupe asteroida koju je NASA nazvala Objekt blizu Zemlje, a koji u prolasku pokraj Zemlje mogu izazvati prirodne katastrofe.

Generalna skupština je suglasna

Potrebno je poduzeti sve mjere predostrožnosti te kao filozofi i građani razmišljati o povezanosti našeg planeta i Sunčevog sustava kao jedinstvene cjeline.

Deklaracija iz 2012.

OPĆA DEKLARACIJA

A) Na godišnjoj skupštini 2012. godine održanoj u Sao Paolu (Brazil), Generalna skupština IONA-e (Međunarodne organizacije Nova Akropola) obilježila je i odlučila nastaviti ovu godinu s ostvarivanjem svoja tri područja djelovanja, i to filozofija, kultura i volonterstvo:

Prepoznajući potrebu učvršćivanja veza solidarnosti, Generalna skupština IONA prihvaća da je filozofija način uzdizanja svijesti koji pojedincima omogućava uvid u razumijevanje čovjekovog položaja; da je kultura put koji pomaže ujedinjavanju raznih načina izražavanja znanja unutar različitih ljudskih zajednica koje obogaćuju naš planet; i da je volonterstvo važan oblik društvene suradnje koja zbližava ljudska bića u ljubavi za druge, kao praktičan put uz pomoć kojeg se razvija sustav promicanja dijaloga i skladnog suživot.

Preporučamo da sve udruge Nove Akropole pridružene IONA-i intenziviraju svoje djelovanje u tri navedena područja filozofije, kulture i volonterstva, kao što su to činile i do sada, ali kroz učvršćivanje ovih kanale djelovanja naspram postojeće krize koja globalno uništava planet, gdjegod se ova tri oblika humanitarnog djelovanja mogu združiti s ublažavanjem boli proizašle iz krize.

B) Kao što smo isticali i u ranijim prilikama, Generalna skupština IONA-e zauzima stajalište da ekonomska i društvena kriza koja se nametnula društvenoj zajednici na alarmantan način, ima svoje najdublje korijene u krizi moralnih i etičkih vrijednosti.

Uočavamo da, kao što se može razabrati iz službenih izvješća Ujedinjenih naroda, kriza globalnih razmjera utječe na planet i generira nestabilnost velikih banaka, tvrtki i poduzeća, s razarajućim utjecajem na život građana širom planeta, povećavajući troškove života, uništavajući prirodne resurse, generirajući siromaštvo i stvarajući uvjete u kojima ne postoje kratkoročna rješenja na vidiku.

Preporučamo uzeti u obzir da korijeni ekonomskog i društvenog poremećaja od kojeg pati naše društvo vrlo vjerojatno leže u opadanju poštivanja moralnih i etičkih vrijednosti koje je postalo vidljivo tijekom posljednjih nekoliko godina, te da je ovo otvorilo put korupciji koja utječe na političke i poslovne voditelje. Zbog toga je neophodno i hitno potrebno obnoviti najosnovnije vrijednosti koje predstavljaju ono što čini oslonac pojmu ljudskog dostojanstva, i to je ono što IONA, u različitim zemljama u kojima se odvija njen filozofski rad, može poticati kroz javna predavanja i aktivnosti koje pomažu uzdizanju svijesti o potrebi ponovnog moralnog naoružavanja na planetarnoj ljestvici.

C) Zauzimamo stajalište o važnosti Godišnjaka, koji se objavljuje na međunarodnoj razini svake godine i u kojem međunarodna zajednica može vidjeti primjeren rad u okviru moralnih vrijednosti i solidarnosti koji provodi IONA u više od pedeset zemalja širom svijeta.

Uviđamo da je objavljivanje IONA-inih Godišnjaka aktivnosti kroz više od deset godina postalo međunarodna potvrda za naš filozofski, kulturni i volonterski rad, te da su vlasti u različitim zemljama gdje djelujemo zatražili našu potporu i rad.

Preporučamo nastavak objavljivanja i širenja Godišnjaka, kako u tiskanim tako i u digitalnim oblicima, u cilju nastavka promoviranja vrijednosti, ne zaboravljajući na važnost međunarodne web stranice IONA-e i službenih web stranica svake od zemalja članica.

D) Prihvaćamo da je UNESCO uspostavio godišnji događaj zvan “Svjetski dan filozofije”, koji se obilježava tijekom mjeseca studenog svake godine, s značajnim dosegom u različitim zemljama članicama te Organizacije, te preporučamo njegovu primjenu u okviru civilnog društva.

Uočavamo da je IONA ostvarila ogroman posao u povezivanju s ovim događajem unutar nekoliko godina, kroz organiziranje posebnih aktivnosti za Svjetski dan filozofije u mjesecu studenom svake godine, u zemljama gdje djeluju njene članice, sa značajnim lokalnim, ali i međunarodnim učinkom.

Preporučamo nastavak ovog važnog rada sijanja filozofskih vrijednosti, zadržavajući na umu da je filozofsko znanje, kao “umijeće života”, jedan od osnovnih stupova aktivnosti IONA-e, te način poticanja širenja ideje “spoznavanja sebe”, kako podučavaju klasični filozofi.

E) Svjesni smo da je važan dio međunarodnih aktivnosti koje provode različite udružene članice IONA-e suradnja s drugim međunarodnim, nacionalnim i lokalnim organizacijama i vlastima.

Prepoznajući važnost aktivnosti koje u tom smislu provodi IONA, želi se staviti naglasak na aktivnost izvršenu u prosincu 2011., kada su Stalnom vijeću Organizacije američkih država (OAS) predane preporuke za učvršćivanje demokratske kulture na oba američka kontinenta, u okviru desete obljetnice Inter-američke demokratske povelje. Imamo na umu da je IONA prisutna u dvadeset od trideset pet članica zemalja OAS-a te da je registrirana kao udruženje civilnog društva u OAS-u Čile.

Preporučamo nastavak ovog važnog posla, ne samo na regionalnom nivou u okviru Organizacije američkih država, već i njegovo širenje u kontekst Ujedinjenih naroda, gdje IONA može ući dublje u dijalog civilnog društva i građanskog suživota.

F) Svjesni smo da je svjetska populacija narasla od šest milijardi stanovnika u 2000. godini na sedam milijardi do kraja 2011. godine, te da se sukladno ovom eksponencijalnom rastu povećava i složenost mogućnosti prehranjivanja i omogućavanja sigurnih uvjeta života ljudskim bićima.

Uočavamo da su područja s najvećom gustoćom naseljenosti pretežno koncentrirana oko gradova u razvoju, gdje su siromaštvo i glad udomaćeni.

Preporučamo da članice udruženja IONA-e pojačaju svoj dobrotvorni rad i potporu neprivilegiranima kako bi ublažili golemu neravnotežu koja ima silno negativan učinak na okoliš u kojem radimo, primjenjujući načelo supsidijarnosti, na onim osnovama na kojima zemlja članica može najsvrsishodnije doprinijeti socijalnim potrebama koje su najsličnije njenom vlastitom okruženju, zahvaljujući činjenici što se aktivnosti IONA-e odvijaju u više od pedeset zemalja raspoređenih širom različitih kontinenata.

G) Podsjećamo na strašnu prirodnu katastrofu koja je pogodila Japan u ožujku 2011., uzrokovanu kombinacijom potresa i tsunamija, koja je unutar nekoliko sati devastirala velik dio sjeveroistoka ove zemlje i rezultirala radioaktivnim istjecanjem u atomskoj centrali u Fukushimi.

Prepoznajući potrebu predviđanja, koliko je god to moguće, ovakve vrste prirodnih katastrofa koje postaju dnevno sve uočljivije širom planete, ono što nam postaje sve jasnije jest krhkost prirode našeg okoliša.

Preporučamo, gdje god postoje sjedišta Nove Akropole, da se vrši utjecaj na povećanje svjesnosti o zaštitnim i sigurnosnim sustavima koji mogu biti od pomoći u slučajevima takvih nesreća te da se održavaju redovne vježbe evakuacije, u svrhu održavanja pripravnosti na takve moguće iznenadne događaje, kao i da se provodi suradnja s drugim organizacijama radi uspostavljanja sustava zajedničke zaštite u mjestima gdje djeluju naše zemlje članice.

H) Prihvaćamo da je UNESCO označio 2012. godinu kao Međunarodnu godinu čitanja, stoga je naročito preporučljivo poticati umijeće čitanja u različitim slojevima društva.

Prepoznajemo da kroz čitanje ljudske zajednice ostvaruju napredak njegujući kulturu koja ih usmjerava prema boljem i višem nivou građanske i ljudske svijesti.

Preporučamo promicanje čitanja različitim zemljama članicama IONA-e i uspostavljanje klubova knjige da bi se ostvario bolji napredak kvalitetnih knjižnica u posjedu naših zemalja članica, te da bi se omogućilo poticanje stjecanja znanja i dalo našim knjižnicama daljnju praktičnu i društvenu korist.

Deklaracija iz 2011.

OPĆA DEKLARACIJA

Na godišnjoj skupštini održanoj u Beču, Austrija, Generalna skupština Međunarodne organizacije Nova Akropola (IONA) odlučila je nastaviti s razvojem svoja tri stupa, odnosno s razvojem filozofije, kulture i volonterizma, te naglašava sljedeće:

Ponovno potvrđujemo svoje uvjerenje da filozofija i odnos prema znanju ne smiju biti samo teoretski već moraju imati i praktični smisao koji će ljudima omogućiti da se mudro nose sa životom; oslanjajući se na nasljeđe klasičnih filozofa, možemo ostvariti sreću razumijevajući sami sebe i odnoseći se prema drugima s poštovanjem, što je odraz skladnog suživota koji će nas sve učiniti humanijima i tolerantnijima.

Naglašavamo vrijednost kulture kao neophodnog temelja za poznavanje povijesti čovječanstva koje nam može dati potrebna oruđa za bolje razumijevanje naše vlastite povijesti i za napredovanje prema budućnosti s praktičnim djelovanjem koje će ljudima, posebice novim generacijama, omogućiti pristup univerzalnom obrazovanju, bez diskriminacije, s ciljem ostvarivanja etičkih, moralnih i trajnih vrijednosti koje će osnažiti ljudsko dostojanstvo i zaštitu temeljnih ljudskih prava na život i suživot.

Ponovno potvrđujemo potrebu da altruistički ponudimo, kroz volonterske aktivnosti, našu pomoć onima koji zbog siromaštva, nedostatka znanja ili sredstava, nemaju pristup osnovnim uvjetima za preživljavanje. Takva se pomoć treba pružiti ne samo društvu, nego i okolišu, jer je okoliš nužan oslonac za boravište čovjeka s obzirom da je planet dom za sve.

U tom smislu, na isti način kao i prijašnjih godina, Generalna skupština IONA ponovno potvrđuje svoje uvjerenje da treba nastaviti podržavati inicijative različitih međunarodnih i nevladinih organizacija koje, na isti način kao i IONA, odlučno djeluju kako bi poboljšale zdravlje planeta i miran suživot ljudi koji ga nastanjuju. U skladu s tim, IONA potvrđuje svoju namjeru da nastavi podržavati međunarodne obljetnice koje, ukoliko želimo da ne ostanu samo na riječima, trebaju potporu organizacija kao što su IONA i mnoge druge organizacije u svijetu koje kroz međunarodnu suradnju ostvaruju ove ciljeve.

S obzirom da je 2011. godina proglašena Međunarodnom godinom volonterstva, i da Ujedinjeni narodi pripremaju izvješće o stanju volonterstva u svijetu promičući time raspravu o volonterstvu na svjetskoj razini,

S obzirom da je volonterstvo način za rješavanje problema vezanih uz smanjenje siromaštva, održivi razvoj, klimatske promjene i sprečavanje katastrofa kako je to naznačeno u okviru Milenijske deklaracije i Milenijskih razvojnih ciljeva Ujedinjenih naroda,

Ne zaboravljajući da je osim Ujedinjenih naroda i Europska unija također proglasila 2011. Europskom godinom volonterstva i da članovi i zemlje članice IONA u Europi sudjeluju u ovoj inicijativi, a i drugim značajnim volonterskim aktivnostima već desetljećima,

Odlučujemo nastaviti sa svojim značajnim volonterskim djelovanjem koje provodimo u više od pedeset zemalja svijeta i o kojem pišemo u svom Međunarodnom godišnjaku koji se objavljuje na španjolskom i engleskom jeziku i distribuira po cijelom svijetu; također odlučujemo podržati sve organizacije povezane s IONA u njihovim naporima da osnaže odnose između civilnog društva i institucija kako bi volonterske akcije bile što djelotvornije u rješavanju i uklanjanju velikih društvenih i kulturnih problema s kojima se čovječanstvo suočava u ovom tisućljeću.

S obzirom da je u svojoj Rezoluciji A/RES 61/193 Generalna skupština Ujedinjenih naroda odobrila prijedlog da se 2011. godina proglasi Međunarodnom godinom šuma s ciljem podizanja svijesti da su šume sastavni dio održivog razvoja planeta s obzirom na značenje koje imaju za ekonomiju, društvo i kulturu, te okoliš,

U tom smislu zemlje članice IONA provode kampanje pošumljavanja već više od dvadeset godina na različitim kontinentima na kojima djeluju. Stoga IONA ustrajno predlaže da se nastavi ovaj važan rad, posebice u ovoj godini posvećenoj šumama, s istim ili još većim naglaskom kao i prijašnjih godina, ne zaboravljajući pritom iznimno važan rad Nove Akropole tijekom prošlog, ali i ovog desetljeća koje je tek počelo, na sprečavanju požara, na pošumljavanju područja pogođenih prirodnim katastrofama, kao i aktivnosti šumskog nadzora koje provode volonteri Nove Akropole u različitim zemljama s velikim šumskim područjima te obrazovne kampanje iz zaštite okoliša koje su nedavno provođene s očiglednim uspjehom u sprečavanju i zaštiti naših šuma, plućima našeg planeta.

Imajući u vidu da je Organizacija američkih država proglasila 2011. godinu Interameričkom godinom kulture kako bi promicala obrazovanje i kulturu u Latinskoj Americi,

Naglašava se da je važno djelovanje koje provodi Nova Akropola kako bi poduprla obrazovanje i kulturu diljem svijeta te posebice u zemljama Latinske Amerike, odraz svijesti njenih zemalja članica da su kultura i obrazovanje dva temeljna stupa mira, tolerancije i skladnog suživota. U skladu s time IONA predlaže da zemlje članice nastave s radom kojim se pomažu kultura i obrazovanje, nadovezujući se na inicijativu Organizacije američkih država u zemljama Latinske Amerike.

Nadalje, Generalna skupština IONA ponovno potvrđuje svoje uvjerenje o važnosti nastavka rada na razvoju moralnih i etičkih vrijednosti, što je jedan od njenih temeljnih ciljeva budući da ove vrijednosti tvore osnovu za formiranje karaktera. Ove vrijednosti također pomažu ljudima da shvate čovječanstvo kao zajednicu osoba sa slobodnom voljom, gdje svi mi pripadamo istoj obitelji, ne na spekulativan, teoretski način, nego na istinski način koji nam omogućava da dijelimo bol i sreću drugih, i da zajedno napredujemo u izgradnji boljeg i za život prikladnijeg svijeta.

Deklaracija iz 2010.

OPĆA DEKLARACIJA

Na godišnjoj skupštini održanoj u Chinchi, Peru, Generalna skupština Međunarodne organizacije Nova Akropola (IONA), naglasila je sljedeće:

Podsjetiti se na svoje opredjeljenje za kulturu mira i nenasilja, kao što je definirano Rezolucijom Ujedinjenih naroda, a vezano uz Međunarodno desetljeće za kulturu mira i ne-nasilja u korist budućih generacija. Ova kultura temelji se na vrijednostima, stavovima i ponašanju koje se odražava i inspirira na solidarnoj socijalnoj interakciji, utemeljenoj na načelima slobode, pravde i demokracije, što omogućuje rješavanje postojećih sukoba u međunarodnoj zajednici, analizom njihovih uzroka, kroz dijalog i pregovore.

Poticati pojedinačne članove i zemlje članice da u potpunosti sudjeluju u procesu razvoja društva, kako kroz filozofsko obrazovanje, što podrazumijeva promišljanje i djelovanje, tako i kroz davanje primjera zajedničkog življenja u miru i suradnji.

Usuglasiti se s Rezolucijom Ujedinjenih naroda od 17. prosinca 2007., kojom je 2010. godina proglašena Međunarodnom godinom približavanja kultura, i preporučiti da tijekom ove godine pojedini članovi i zemlje članice organiziraju sastanke i aktivnosti na temu međuvjerskog i međukulturnog dijaloga, kao i na temelju suradnje za mir, što može uspostaviti dijalog na visokoj razini i / ili interaktivne razmjene s civilnim društvom.

Promicati image Međunarodne organizacije IONA kao primjer zbližavanja među kulturama, budući da je svojom prisutnosti u više od pedeset pet zemalja u svijetu uspjela potaknuti kontinuiranu i duboku razmjenu između članova svojih zemalja članica kroz studij filozofije. Na ovaj način, pokazala je blagotvorno djelovanje kulturne raznolikosti i razmjenu iskustava između različitih kultura.

Naglasiti da problemi koji pritišću današnji svijet u obliku financijskih, socijalnih i ekoloških kriza, koje su imale nezapamćen i širok utjecaj, pozivaju na raspravu, dijalog i razmjenu ideja između svih naroda svijeta, što može rezultirati novim humanizmom za XXI. stoljeće i stoljeća koja slijede.

Podsjetiti da će 2010. također biti Međunarodna godina biološke raznolikosti jer su Ujedinjeni narodi pozvali na podsjećanje da je ljudsko biće sastavni dio prirode i da je naša sudbina usko vezana uz biološku raznolikost planeta u cjelini. Ujedinjeni narodi također su podsjetili da se bogatstvo raznolikosti nalazi u opasnosti od sve bržeg nestajanja kao posljedice ljudske aktivnosti koja će utjecati bez iznimke na sve, zbog alarmantnog pogoršanja životnih sustava uzrokovanih klimatskim promjenama.

Preporučiti promicanje svih programa i aktivnosti koje će pomoći zaštititi nezamjenjivu raznolikost života, kako bi se smanjio gubitak biološke raznolikosti, podsjećajući da je održavanje ravnoteže života na Zemlji vitalno važno za sadašnje i buduće blagostanje čovječanstva, s ciljem održavanja ravnoteže života na Zemlji.

Solidarizirati se s patnjama žrtava nedavnog potresa u Haitiju i Čileu, pozivajući ne samo na potrebu poboljšanja potrage, spašavanja i liječenja, već i na potrebu da se pomogne i nauči stanovništvo pogođeno nesrećom kako da rekonstruira svoje zajednice u duhu solidarnosti.

Podsjetiti se da nam ove prirodne katastrofe ukazuju na osjetljivost našeg planeta i relativnost života te na potrebu da ljudska bića daju najbolje od sebe u službi čovječanstva.

Deklaracija iz 2009.

OPĆA DEKLARACIJA

Na godišnjoj skupštini održanoj u gradu Bolu na otoku Braču, Hrvatska, Generalna skupština Međunarodne organizacije Nova Akropola (IONA) ističe sljedeće:

Suočena s krizom koja je izbila diljem svijeta, Generalna skupština IONA izražava zabrinutost zbog činjenice što kriza ne samo da uzrokuje materijalne posljedice pogubne za svjetsku ekonomiju, već utječe i na osnovne vrijednosti koje čine sam temelj ljudske koegzistencije.

Skupština stoga zaključuje:

a) Reafirmirati uvjerenje da je filozofsko znanje jedan od temeljnih načina kojim se jačaju vrijednosti i njeguje stoički stava prema životnim usponima i padovima, što pomaže ljudima da se suoče s nevoljama uz veću samokontrolu i smirenim stanjem uma.

b) Budući da etimološki, izraz “kriza” znači promjenu i da kao takva, svaka “promjena događaja” jest temeljna prilika za procjenu situacije, kako osobne tako i kolektivne, to nam može pomoći da razlikujemo ono što je stalno i vrijedno od onoga što je prolazno i nepotrebno. Kako ističe Albert Einstein u vezi s krizom: Ne tražimo da se stvari promijene ako nastavljamo raditi po starom. Kriza može biti pravi blagoslov svakom čovjeku, svakom narodu. Jer, svaka kriza donosi napredak. Kreativnost je rođena iz patnje kao što se dan rađa iz mračne noći. Upravo se iz krize rađaju izumilaštvo, otkrića i velike strategije.

c) Međutim, velik je dio čovječanstva siromašan pa kriza, umjesto da djeluje kao poticaj, može biti uzrokom da ono potone čak u još dublje siromaštvo. S obzirom na to, iz sjedišta zemalja članica u više od pedeset zemalja svijeta, IONA je u mogućnosti ponuditi značajnu pomoć u osiguranju materijalne, psihološke i duhovne potpore onima kojima je najpotrebnija kako bi im pomogla da se što spremniji suoče s krizom.

d) U okviru svjetskog Dana filozofije koji se na inicijativu UNESCO-a obilježava svake godine, IONA će kao i protekle tri godine nastaviti s razvojem sveobuhvatnog programa komemorativnih aktivnosti koje povezuju filozofiju s umjetnošću, poviješću te promovirati filozofske vrijednosti i ideje na različitim područjima aktivnosti kako je izloženo u Godišnjaku koji Institucija izdaje.

e) Generalna skupština IONA izražava uvjerenje o potrebi sustavne zaštite okoliša kao nužne potpore ljudskim bićima kako bi živjela u ambijentu u kojem mogu razvijati svoje potencijale, ali i svijest o tome da je Zemlja zajednički dom čovječanstva. Prema tome, u svim zemljama članicama IONA uložit će se osobit napor na promociji ekološke ravnoteže i svijesti o okolišu putem tečajeva i predavanja, a iznad svega putem specifičnih i praktičnih akcija na zaštiti prirodnog okoliša poput sadnje drveća, brige o čistoći prirodnog okružja, te osiguravajući pomoć u slučajevima katastrofa, bilo prirodnih bilo onih koje uzrokuje čovjek.

f) Kako je zaključeno na prošlogodišnjoj Generalnoj skupštini, IONA će nastaviti sudjelovati u međunarodnim događanjima na poziv Ujedinjenih Naroda i Organizacije Američkih Država (OAS) kako je utvrđeno u njezinom programu aktivnosti za nadolazeće razdoblje. Napose, kao članica Savjetodavne komisije Inter-Američkog programa edukacije o demokratskim vrijednostima i pravilima OAS-a, nastavit će zajedno s ostalim međunarodnim organizacijama raditi u Latinskoj Americi na polju edukacije građanstva.

Deklaracija iz 2008.

OPĆA DEKLARACIJA

Na godišnjem sastanku održanom u gradu San Salvadoru (Salvador) 2008. godine, Generalna skupština Međunarodne organizacije Nova Akropola (IONA) želi naglasiti sljedeće:

Godine 2007. navršilo se pedeset godina neprekinutih aktivnosti u službi filozofske misli, kulture, međunarodnog razumijevanja, tolerancije i zaštite okoliša.

Godišnja skupština stoga odlučuje:

a) Ponovno potvrditi svoju namjeru nastavka djelovanja na razvoju filozofije kao načina života, s ciljem postizanja većeg stupnja društvene svijesti i samospoznaje. Također, nastavak djelovanja na polju kulture budući da, kao što smo već više puta naglasili, kulturni izričaji čovječanstva predstavljaju temelj za bolje odnose među ljudima, te bolje razumijevanje i približavanje među narodima. Isto tako, nastavak promicanja volonterstva kao izraza nesebičnosti i solidarnosti među različitim društvenim skupinama, a koje će pomoći učvrstiti veze harmoničnog suživota i poštivanja u okviru uzajamne suradnje i potpore.

b) Nastaviti razvijati svoje međunarodne programe koji povezuju aktivnosti vezane uz umjetnost, glazbu i društvene znanosti, formiranjem karaktera i volje, kao što se vidi iz Godišnjaka koji se distribuira na svakoj Godišnjoj skupštini i u kojem se spominju sve aktivnosti IONA-e u preko pedeset zemalja diljem svijeta.

c) Ojačati volonterske aktivnosti koje provodi, bilo samostalno ili u suradnji s Grupom za aktivnu ekologiju GEA. Ove se aktivnosti odvijaju u različitim dijelovima svijeta, i nisu vezane samo uz zaštitu okoliša i ekološku ravnotežu, nego i uz programe pomoći i akcije spašavanja u slučaju prirodnih katastrofa poput potresa u Peruu, ili pokretanje programa Hestia 2007. za suradnju i koordinaciju postupaka u operacijama potrage i spašavanja nestalih osoba.

d) U okviru Svjetskog dana filozofije, koji se na inicijativu UNESCO-a slavi diljem svijeta, IONA je pokrenula bogat program prigodnih aktivnosti koje povezuju filozofiju s umjetnošću, poviješću, s promicanjem filozofskih vrijednosti i ideja, uz druge raznolike aktivnosti predstavljene također u Godišnjaku koji Organizacija izdaje.

e) Naglasiti potporu IONA-e obilježavanju šezdesete godišnjice Opće deklaracije o ljudskim pravima (1948 – 2008) koju promiču Ujedinjeni narodi (UN), te potporu inicijativi Europske unije koja je 2008. godinu proglasila Europskom godinom međukulturalnog dijaloga.

f) Važno je spomenuti da je IONA sudjelovala u nizu važnih međunarodnih događaja na poziv Ujedinjenih naroda (UN-a) i Organizacije američkih država (OAS). Posebice valja istaknuti da se IONA nalazi u sastavu savjetodavnog odbora OAS-ovog Međuameričkog programa obrazovanja u demokratskim vrijednostima i aktivnostima, zajedno s drugim međunarodnim organizacijama koje djeluju u Latinskoj Americi na polju obrazovanja građana. Posljednjih je godina IONA nekoliko puta bila pozvana da sudjeluje na Svjetskoj konferenciji nevladinih organizacija koju organizira UN-ov Odjel za javno informiranje.