hren

Tečaj retorike ili O umijeću govorništva

Održano 20-22. siječnja 2017.

ZD-Tecaj-retorike-01-2017_2

U Novoj Akropoli u Zadru održan je tečaj retorike namijenjen svima koji žele unaprijediti svoje govorničke i komunikacijske sposobnosti.
Polaznici tečaja imali su priliku naučiti kako sastaviti i održati govor, kako savladati tremu i suočiti se s nepredviđenim situacijama u komunikaciji s drugima te kako pravilno razumjeti neverbalnu komunikaciju.