Održane aktivnosti Zadar

Nova Akropola – retrospektiva aktivnosti u Zadru

Tečaj retorike u Zadru

U podružnici Nove Akropole u Zadru od 8. do 10. prosinca 2023. održan je Tečaj retorike. Polaznici tečaja uspješno su usvajali teorijske i praktične zadatke: kako se suočiti sa tremom …

Više »

Predavanje: C.G.Jung – arhetipovi i simboli

Podružnica Nove Akropole u Zadru, dana 16. 10. 2023., održala je predavanje C.G.Jung – arhetipovi i simboli. Tijekom predavanja izložene su arhetipske vrijednosti čovjeka i njihovi simbolički izrazi: znak, slika …

Više »

Predavanje: Jung – Stvarnost simbola

U podružnici Nove Akropole Zadar dana 12. 4. 2023. održano je predavanje Carla Gustava Junga Stvarnost simbola. Posjetiteljima su iznesena Jungova učenja vezana uz svjesni i nesvjesni dio čovjeka. Posrednici …

Više »

Tečaj retorike u Zadru

Podružnica Nove Akropole u Zadru u periodu od 23. do 25. rujna 2022. organizirala je Tečaj retorike. Retorika, odnosno umijeće govorništva, jedno je od osnovnih alata koji omogućuju dobru komunikaciju. …

Više »

Seminar: Život uvijek ima smisao

 Nova Akropola, dana 18. i 25. ožujka 2022. održala je on line seminar Život uvijek ima smisao. Naziv seminara ujedno je i glavna poruka Viktora Frankla, osnivača psihoterapeutske metode logoterapije …

Više »

Online seminar: Sjevernoamerički Indijanci

Nova Akropola je, povodom 41. obilježavanja Dana planeta Zemlje, 9. i 16. travnja 2021. održala online seminar Sjevernoamerički Indijanci. Seminar se sastojao od dva dijela: Tradicije Sjeverne Amerike i Život …

Više »