hren

Predavanje “Leonardo da Vinci – 7 životnih principa”

Održano 26. listopada 2017.

P_Leonardo_Zadar_201710

U Novoj Akropoli u Zadru, održano je predavanje “Leonardo da Vinci – 7 životnih principa”. Posjetitelji su imali priliku upoznati temeljne životne principe koji su Leonardu služili kao orijentiri prema najdubljim spoznajama. Ti su principi i danas aktualna ljudska pitanja te nam zbog svoje univerzalnosti i primjenjivosti otvaraju put prema vlastitoj kreativnosti.