hren

Predavanje “Svijet Maya”

Održano 30. studenog 2017.

P_Maye_Varazdin_201711

U prostoru Nove Akropole u Varaždinu, održano je zanimljivo predavanje “Svijet Maya” o jednoj od najvažnijih kultura Srednje Amerike.
Posjetitelji su upoznali osnove njihovog kalendara i praćenja astronomskih pojava, praktični duh njihove civilizacije, duboku religioznost, arheološka i umjetnička dostignuća i još mnogo toga što ih na neobjašnjiv način čini kulturom bliskom i zagonetnom današnjem čovjeku.