hren

Predavanje “Magični svijet nordijskih saga”

Održano 7. i 10. svibnja 2019.

P_Sage_Varazdin201905

Brojni posjetitelji predavanja “Magični svijet nordijskih saga”, održanog u Novoj Akropoli u Varaždinu i u Ludbregu, potvrđuju velik interes za mitologiju i simbole.
Na predavanju je prikazana mitska i religijska slika svijeta naroda sjeverne Europe, drevnih nordijaca, a koja je sačuvana u brojnim pripovijestima, sagama. Mitska slika svijeta u kojoj traje neprestana borba dobra i zla, snaga reda i kaosa, prenosi i danas jednako vrijednu poruku saga: ispuniti smisao vlastitog postojanja i svoju sudbinu herojski je čin.