hren

Predavanje “Rutina – okov svakodnevice”

Održano 17. siječnja 2019.

P_Navike_Split201901

U Novoj Akropoli u Splitu, održano je predavanje “Rutina – okov svakodnevice”.
Sve nas više toga umara u ovom brzom tempu života, nailazimo na očekivane ili neočekivane probleme, imamo sve više obaveza… No, ove vanjske okolnosti samo su jedna strana naše životne priče. Druga se strana nalazi u nama samima.
Koliko poznajemo sebe i svoje navike?
Ne postoji čovjek koji tijekom života nije stekao neke navike. I upravo zato što su toliko prisutne, prihvaćamo ih kao neminovnost i, ukoliko nam ne smetaju, ne obraćamo pažnju na njih. No, možda bismo trebali, jer u navikama se krije snaga koja u velikoj mjeri može utjecati na promjenu kvalitete našeg života…