hren

Predavanje “Rutina – okov svakodnevice”

Održano 16. siječnja 2019.

P_Rutina_Rijeka201901_2

U Novoj Akropoli u Rijeci, održano je predavanje “Rutina – okov svakodnevice”. Na predavanju je stavljen naglasak na zajedničke karakteristike, ali i načine izlaska iz različitih oblika rutiniranog života. Budući da se uzrok življenju unutar šablona nalazi u nama, i rješenje moramo potražiti unutar nas samih. Kako bismo počeli razbijati okove rutine potrebno je razvijati svjesnu pažnju, pitati se: Što činim u ovom trenutku? Zašto nešto činim?