Predavanje “Filozofija sreće”

Održano 26. rujna 2019.

P_Sreca_Rijeka201909

Svi želimo biti sretni i svi tražimo i očekujemo sreću…
Na predavanju održanom u Novoj Akropoli u Rijeci posjetitelji su mogli sagledati kako ljudska potraga za mudrošću može pomoći i u potrazi za srećom. Prisjetili smo se da je sreća nešto što ne moramo čekati da nam život pruži jer nam je ona uvijek na raspolaganju. Usprkos raznim teškoćama koje imamo, ili, bolje rečeno, upravo zbog suočenja s njima, možemo reći da je sreća čudesna moć transformacije koju smo u mogućnosti ostvarivati.