hren

Predavanje “Rutina – okov svakodnevice”

Održano 18. siječnja 2019.

P_Rutina_Osijek201901

U organizaciji Nove Akropole u Osijeku održano je predavanje “Rutina – okov svakodnevice”. Na predavanju je stavljen naglasak na zajedničke karakteristike, ali i načine izlaska iz različitih oblika rutiniranog života. Budući da se uzrok življenju unutar šablona nalazi u nama, i rješenje moramo potražiti unutar nas samih.