hren

Predavanje “Inspiracija i intuicija”

Održano 27. listopada 2017.

Inspiracija_Osijek_201710

U Novoj Akropoli u Osijek, održano je predavanje “Inspiracija i intuicija”. Brojnim posjetiteljima nastojao se objasniti proces nastajanja inspiracije, odgovoriti na pitanje što je intuicija, zašto je ona važna u životu čovjeka i kako je možemo razvijati.
Kroz prezentaciju prikazana su brojna inspirirajuća djela kao i misli poznatih umjetnika, znanstvenika i filozofa.