Zašto Akropola?

Nova Akropola je međunarodna organizacija filozofskog, kulturnog i društvenog karaktera. Osnovao ju je 1957. godine u Buenos Airesu u Argentini povjesničar i filozof Jorge Angel Livraga Rizzi (1930-1991). Nova Akropola postoji u preko 50 zemalja svijeta i povezuje više od 15 000 volontera i stotina tisuća simpatizera koji govore više od 15 jezika i predstavljaju različite vjeroispovijesti i narode.

Simbolizam imena

U staroj Grčkoj Akropola je bila najviši dio grada. Bilo je to mjesto gdje se uspostavljao kontakt između vidljivog i nevidljivog. Za nas je to simboličko mjesto, mjesto koje sugerira uspon prema našim najvišim aspektima. Vjerujemo da su današnjem svijetu potrebne nove „Akropole“ sagrađene ne od kamena, već od ljudskih bića, podignute u srcu naših gradova, gdje ljudi mogu rasti iznutra i ponovo uspostaviti duboke veze s drugima i s prirodom.