Predavanjem o Aristotelu obilježen Svjetski dan filozofije

Održano 11. studenog 2016.

Aristotel_SDF_2016_v

UNESCO-ov Svjetski dan filozofije po deseti je put obilježen u organizaciji članova Nove Akropole Zagreba, 11. studenog 2016.

Važnost filozofije i njene uloge za današnjeg čovjeka ove se godine nastojala istaknuti kroz predavanje o Aristotelu, budući da upravo za njega filozofija nije bila samo ljubav prema znanju u svojoj teorijskoj funkciji, nego je bila i praktična djelatnost u ostvarenju težnje prema najboljem životu koji dolikuje čovjeku.