hren

Predavanje “Newton alkemičar”

Održano 1. ožujka 2019.

P_Newton_Zagreb201903

U Novoj Akropoli u Zagrebu, održano je predavanje “Newton alkemičar”.
Isaac Newton jedan je od najvećih znanstvenika na kojemu počivaju temelji suvremene znanosti. Njegovo najpoznatije djelo, “Matematički principi prirodne filozofije”, i danas predstavlja osnovicu na kojoj se uzdiže veličanstveno zdanje klasične fizike. Međutim, pored ovih poznatih Newtonovih radova, na predavanju su istaknuti i oni manje poznati, poput radova iz teologije i alkemije. Ta druga strana Newtonovog života postala je poznata tek nakon što je 1936. g. Sveučilište u Cambridgeu dobar dio Newtonovih spisa odbacilo kao “znanstveno bezvrijedne” i prodalo ih na dražbi.