hren

Predavanje “Magični svijet nordijskih saga”

Održano 8. veljače 2019.

P_Sage_Zagreb201902

Velika brojnost posjetitelja predavanja “Magični svijet nordijskih saga”, održanog u Novoj Akropoli u Zagrebu, potvrdila je izniman interes koji postoji za mitologiju i simbole. Na predavanju je prikazana mitska i religijska slika svijeta naroda sjeverne Europe sačuvana u brojnim pripovijestima, sagama. Ta mitska slika svijeta u kojoj traje neprestana borba dobra i zla, snaga reda i kaosa, prenosi i danas jednako vrijednu poruku saga: ispuniti smisao vlastitog postojanja i svoju sudbinu herojski je čin.