hren

Predavanje “Kelti”

Održano 10. lipnja 2016.

KeltiLipanj u Novoj Akropoli u Zagrebu bio je posvećen narodu Kelta, njihovoj umjetnosti i kulturnoj tradiciji općenito. Tradiciji koja već vjekovima inspirira buduće generacije svojim odnosom prema oživljenoj i oduhovljenoj prirodi; slici svijeta, poimanju vremena i izradi kalendara, svečanostima godišnjih doba, skladnom suživotu i dubokom jedinstvu sa snagama prirode.