Predavanje “Inspiracija i intuicija”

Održano 22. studenog 2017.

P_Inspiracija_Sisak_201711

U Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac u Sisku, održano je predavanje “Inspiracija i intuicija”. Slušatelji su upoznali tradicionalne i suvremene ideje koje pokušavaju dati odgovore na pitanja gdje i kako nastaje inspiracija, što je intuicija i kako je razvijati. Ovi su pojmovi iznimno prisutni u našim životima, no nerijetko nismo sigurni u njihovo značenje niti važnost. Kaže se, inspiracija je moć kojoj intuicija otvara put ostvarenja; intuicija je način na koji naša duša i srce komuniciraju s našom sviješću.