Predavanje “Ekologija Indijanaca”

Održano 17. srpnja 2019.

P_Indijanci_Zagreb201907

Nova Akropola u Zagrebu predstavila je jednu od najposjećenijih tema koje obrađuju ekološku misao u tradicionalnom ruhu, Ekologiju sjevernoameričkih Indijanaca. Posjetitelji ne samo da su tražili minutu više, nego su svojim pitanjima i zainteresiranošću aktivno sudjelovali u razradi teme koja je svojim odnosom prema svijetu, živim bićima i samome sebi više nego aktualna u suvremenoj civilizaciji.