hren

Predavanje “Alkemija – umijeće transformacije”

Održano 16. siječnja 2018.

P_Alkemija_Zagreb_201801

U Zagrebu je održano predavanje “Alkemija – umijeće transformacije”. Za početak novog ciklusa godine, ovo nas je predavanje moglo inspirirati i podsjetiti na univerzalnu humanu težnju za nutarnjom promjenom, težnju da ono što je u nama nesavršeno, što je u stanju olova, transformiramo u zlato.