hren

Predavanje “O hrabrosti”

O-hrabrosti-on-line-predavanj

U Novoj Akropoli održano je on-line predavanje O hrabrosti.
Općenito gledajući, danas se ova vrlina sve češće zamjenjuje za agresivnost, cinizam, poruge..

Međutim, stvarna hrabrost je ona koja donosi sigurnost u sebe, a da pritom ne gubimo poštovanja prema drugima. Hrabar čovjek se ne oslanja na tuđe slabosti, niti na odobravanje većine. On sanja i djeluje u skladu s onime što je dobro za njega i druge ljude.

Održano 25. rujna 2020.