Nastavak humanitarne akcije za stradale u potresima u Glini i Petrinji

zagreb-karlova-humanitarna-akcijaglina-hunanitarna-akcijaČlanovi Nove Akropole u Zagrebu i Karlovcu nastavili su sa prikupljanjem humanitarne pomoći za stradale u potresima krajem 2020. na području Gline, Petrinje i okolnih mjesta.
Akcija je provedena uz suradnju s građanskom inicijativom Ljudi za ljude i 7. ožujka 2021. prikupljene namirnice dostavljene su u Glinu.