hren

Predavanje “Egipatska slika svijeta”

Nova Akropola održala je on-line predavanje pod naslovom Egipatska slika svijeta. Za drevne Egipćane svijet je živi organizam koji je odraz jednog neizmjernog i neimenovanog univerzalnog božanstva. Čovjekova uloga je aktivno sudjelovanje u održavanju uređenosti svijeta. On treba spoznati svoj identitet i izražavati svoju humanu prirodu.

Egipatska-slika-svijetaEgipatska slika svijeta

Održano 9. listopada 2020.