Predavanje “Inspiracija i intuicija”

Održano 8. veljače 2017.

P-Inspiracija-i-intuicija-02-2017_2

U Novoj Akropoli u Zadru održano je predavanje na temu “Inspiracija i intuicija”. Zainteresirani posjetitelji imali su priliku čuti što različita filozofska učenja govore o ovim pojmovima, zašto je intuicija uopće važna te kako je razvijati i koristiti na putu vlastitog razvoja.