hren

Tečaj retorike – umijeće govorništva

from to
Najave aktivnosti Zadar
Nova Akropola, J.J.Strossmayera 8, Zadar Map

tecaj-retorike

Trodnevni tečaj usmjeren je na razvoj komunikacijskih i govorničkih vještina, savladavanje treme, suočavanje s različitim situacijama u komunikaciji.

Ukupno trajanje tečaja: 10 sati
petak, 13.5. (19 – 21 h)
subota, 14.5. (10 – 13 h, 16 – 19 h)
nedjelja, 15.5. (10 – 12 h)

Mjesto održavanja: Nova Akropola, J.J.Strossmayera 8, Zadar
Tečaj uključuje predavanje i praktične vježbe za svaku temu.
Cijena tečaja je 450,00 kn.

Prijave primamo putem e-mail adrese, web-obrasca, na mobitel 098 840 270 ili Facebook-događaja, najkasnije do srijede 11.5.
Po predbilježbi potrebno je izvršiti uplatu tečaja što je moguće u prostoru udruge (J.J.Strossmayera 8, ponedjeljak – četvrtak od 18:30 do 21:30 sati) ili na žiro-račun Udruge.

Uplate na žiro-račun:
IBAN: HR7223600001400493804
Svrha plaćanja: tečaj – Ime i prezime
Poziv na broj: 99 / druga kućica prazna

Tečaj je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoje govorničke i komunikacijske sposobnosti.

Komunikacija predstavlja temelj društvenog, poslovnog i osobnog života čovjeka. Znati jasno izraziti vlastite misli i osjećaje ključ je uspjeha u mnogim životnim situacijama. Malo je osoba kod kojih i sama pomisao na obraćanje skupu ljudi ne izaziva nemir. Statistike govore da se čak 75 % ljudi boji javnog nastupa. Ipak, govoriti u javnosti vještina je koja se može savladati korištenjem ispravnih metoda. Retorika, odnosno umijeće govorništva, jedan je od osnovnih alata koji omogućuju dobru komunikaciju i osvještavanje vlastitih sposobnosti i slabosti, namjera i uvjerenja.

Prijava na Tečaj

CILJ TEČAJA

 • nadvladati tremu
 • poboljšati verbalnu i neverbalnu komunikaciju
 • znati pravilno pripremiti govor

PROGRAM TEČAJA

 • osnove komunikacije – pojam komunikacije, vrste komunikacije
 • verbalna i neverbalna komunikacija
 • elementi uspješne komunikacije
 • pogreške u komunikaciji i savjeti za bolju komunikaciju
 • principi klasične retorike
 • vrste govora
 • karakteristike dobrog govornika
 • govor tijela – držanje, geste, pogled
 • vježbe za glas i izgovor te izražavanje emocija
 • kontrola treme
 • priprema govora – struktura govora, izrada koncepta, plan govora
 • načela prezentacije

Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje Tečaja, molimo Vas ispunite sljedeći obrazac za predbilježbu: