Tečaj retorike

Održano 28-30. rujna 2018.

T_Retorika_Varaždin201809

U Novoj Akropoli u Varaždinu održan je tečaj retorike namijenjen svima koji žele unaprijediti svoje govorničke i komunikacijske sposobnosti.
Polaznici su uspješno završili teorijski i praktični dio koji se sastojao od sastavljanja i držanja govora, svladavanja treme, vježbi za glas, ispravnog držanja i gestikulacije te suočavanja s raznim nepredviđenim situacijama u komunikaciji.