Predavanje “Rutina – okov svakodnevice”

Održano 21. siječnja 2019.

P_Rutina_Varazdin201902

Predavanje “Rutina – okov svakodnevice”, održano u prostoru Nove Akropole u Varaždinu, bilo je poticaj na razmišljanje o tome koliko poznajemo sebe i svoje navike.
Ne postoji čovjek koji tijekom života nije stekao neke navike: one poželjne i one nepoželjne, neke kojih smo svjesni i neke koje nismo osvijestili. Navike su toliko prisutne da ih prihvaćamo kao neminovnost i, ukoliko nam ne smetaju, na njih ne obraćamo pažnju.
Na predavanju je istaknuto kako bismo trebali na njih obratiti pažnju, jer promjenom nekih navika u velikoj mjeri možemo poboljšati kvalitetu našeg života.