Predavanje “O hrabrosti”

Održano 24. travnja 2018.

P_Hrabrost_Varazdin_201804

U Novoj Akropoli u Varaždinu, održano je predavanje “O hrabrosti”.
Posjetitelji predavanja mogli su čuti da nam hrabrost nije potrebna samo za herojsko djelo kojemu će se diviti većina, već da nam je ona nužna i za malu, osobnu, samozatajnu pobjedu za koju ćemo samo mi znati.