Predavanje “Mahatma Gandhi”

Održano 28. listopada 2019.

P_Gandhi_Varazdin201910

Predavanjem “Mahatma Gandhi”, Nova Akropola u Varaždinu se uključila u veliku međunarodnu kampanju obilježavanja 150. godišnjice rođenja ovog velikog političara-reformatora, mislioca i pisca čija djela i danas inspiriraju svojim porukama univerzalne ljubavi i težnje za nenasilnom borbom za ljudska prava, jednakost i slobodu svih ljudi.