hren

Predavanje “Leonardo da Vinci – 7 životnih principa”

Održano 20. studenog 2017.

P_Leonardo_Varazdin_201711

Posjetitelji predavanja “Leonardo da Vinci – 7 životnih principa”, održanom u Novoj Akropoli u Varaždinu, imali su priliku upoznati život i djelo ovog velikana renesanse – umjetnika, znanstvenika, izumitelja i filozofa.
Ne zovi bogatstvima ono što se može izgubiti. Vrlina je naše istinsko bogatstvo i istinska nagrada onome tko je ima. Ona se ne može izgubiti i napušta nas tek sa samim životom.