hren

Predavanje “Filozofija sreće”

Održano 19. rujna 2019.

P_Sreca_Varazdin201909

Slušatelji predavanja “Filozofija sreće”, održanog u Novoj Akropoli u Varaždinu, imali su priliku upoznati se s mislima, poukama i tisućljetnim učenjima koja odgovaraju na pitanje: Kako biti sretan?
Jedna poruka koja sažima razna filozofska učenja je ona rimskog cara-filozofa Marka Aurelija koji kaže: Vrlo malo je potrebno za sretan život, a to se pronalazi u sebi samome.