Sokrat – kipar duše 🗓 🗺

zakazano Najave aktivnosti Varaždin
Nova Akropola, Vladimira Nazora 1, Varaždin Karta

Premda nas od Sokrata dijeli dvadeset i pet stoljeća, njegova misao ne zastarijeva, neprestano se otkriva, uvijek je nova jer utjelovljuje ono što je u čovjeku vječno i najdublje.

Vječno propitivana, ponekad kritizirana, do danas nije ništa izgubila na aktualnosti. Ne možemo se osloboditi Sokratove misli jer se ona nalazi u svakome od nas.

Sokrat je, iako ne pridajući svom djelovanju veliku važnost, filozofiju učinio istinskom znanošću i modelom življenja, a od filozofije je učinio praktično znanje. Isticao je važnost stalnog učenja, počevši od primjene znanja koje se neprestano usavršava.

Nikada ništa nije napisao, nije osnovao vlastitu filozofsku školu, podučavao je poznate političare i filozofe svog vremena, a na njegovom učenju temelje se mnoge filozofske škole poslije njega. Ostaje poznat kao onaj koji je za sebe govorio kako ”zna da ništa ne zna” i zato neprestano traži istinu.

Još i danas, Sokratovo je srce živo u svima onima koji se bore za pravdu i dostojanstvo i žarko žele pronaći istinskog čovjeka u sebi samima.

Ulaz na predavanje je besplatan.