VREMENSKI CIKLUSI

image023

Sve u prirodi kruži: planeti i kometi oko Sunca; cijeli svemirski sustavi imaju središte oko kojeg se gibaju; elektroni kruže u atomima; a i tvari u prirodi.

Ništa ne ide linearno u beskonačnost. Zar je vrijeme izuzetak?

Tradicionalna Ideja vremenskih ciklusa je primjena ovog pravila na vrijeme. Prema tradicionalnom učenju, sve što postoji podvrgnuto je Zakonu evolucije, a cikličnost je jedna od njegovih izraza.

Primjenjujući ovu zakonitost na ljudsku povijest tradicionalni izvori govore o dobima u životu čovječanstva.