TPF

Tečaj praktične filozofije

ČOVJEK I KOZMOS

U prirodnoj filozofiji postoje tisućljetna učenja koja govore o sedmerostrukoj konstituciji čovjeka. tj o postojanju sedam različitih pokretača koji pokreću živo biće. S druge strane, govori se i o važnosti …

Više »

PRIRODNA FILOZOFIJA

Ako analiziramo većinu modernih strujanja, vidimo da čovjek sebe promatra kao mnogostruko biće koje misli na jedan način, uči na drugi, radi na treći i konačno, odvojeno od svega toga, …

Više »