KINA – UČENJE KONFUCIJA

image013

Kao neumoran reformator običaja svojih sunarodnjaka, Konfucije je obnovio filozofiju i njoj odgovarajući način života. O sebi kaže: „U 15.godini sam se posvetio učenju, u 30.godini sam imao svoj stav. U 40.godini nisam više imao iluzija. U 50. sam znao svoju sudbinu. U 60. sam raspoznavao istinu o svemu što bih čuo. U 70. sam mogao slijediti želje svog srca, a da ne učinim krivo.“

Konfucijevo učenje usmjereno je na ljudsko djelovanje i temeljne međuljudske odnose. To je filozofija praktičnog tipa čiji je osnovni cilj uspostaviti sklad između čovjeka – pojedinca i države – zajednice. Težio je za ostvarenjem društvenog poretka utemeljenog na etici i osobnoj kulturi. Sklad u zajednici moguć je jedino ostvarenjem moralnog sklada u samom čovjeku.