ČOVJEK I KOZMOS

image005

U prirodnoj filozofiji postoje tisućljetna učenja koja govore o sedmerostrukoj konstituciji čovjeka. tj o postojanju sedam različitih pokretača koji pokreću živo biće. S druge strane, govori se i o važnosti koji broj sedam ima u našem svemiru.
Sedam je osnovnih boja, sedam dana u tjednu, sedam nota muzičke ljestvice… Prateći istu zakonitost, postoji i sedam stupnjeva ili stepenica koje izgrađuju čovjeka, koje možemo shvatiti kao prijenosnike, planove ili forme izražavanja. Naš svijet je svijet četiriju aktivnih elemenata: materijalnog, vitalnog, emocionalnog i mentalnog prožetog željom.
Ali, zašto bi evolucija ovdje stala? Učenja drevnih naroda govore da postoje još tri stupnja koje treba osvojiti.