Tag arhiva: Održane aktivnosti u Rijeci

Tečaj retorike

T_Retorika_Rijeka201809

Održano 21-23. rujna 2018. Prva aktivnost Nove Akropole u Rijeci nakon ljetne stanke bio je Tečaj retorike. Na tečaju su sudionici učili osnove retorike na klasičan način i okušali se …

Više »

Predavanje “Tibet – put svijesti”

P_Tibet_Rijeka_201804

Održano 20. travnja 2018. Zbog velikog interesa javnosti, u Novoj Akropoli u Rijeci ponovljeno je predavanje “Tibet – put svijesti”, u kojem se govorilo o tibetanskom poimanju svijesti i preprekama …

Više »

Predavanje “Zen i borilačke vještine”

P_Zen_Rijeka_201803

Održano 23. ožujka 2018. U Novoj Akropoli u Rijeci, održano je predavanje “Zen i borilačke vještine”. Na predavanju se govorilo o japanskoj kulturi s naglaskom na filozofiji kao poveznici između …

Više »

Tečaj retorike

T_Retorika_Rijeka_201803

Održano 2-4. ožujka 2018. U Novoj Akropoli u Rijeci održan je tečaj retorike. Polaznici tečaja suočili su se sa zadacima nadvladavanja treme, usavršavanja verbalne i neverbalne komunikacije te pravilne pripreme …

Više »

Predavanje “Fromm – zdravo društvo”

P_Fromm_Rijeka_201802

Održano 22. veljače 2018. U Novoj Akropoli u Rijeci održano je predavanje “Fromm – zdravo društvo”. Na predavanju se govorilo o razvijenim društvima, važećim društvenim normama i zahtjevima koji se …

Više »

Tečaj retorike

T_Retorika_Rijeka_201801

Održano 26-28. siječnja 2018. U Novoj Akropoli u Rijeci, održan je i drugi trodnevni tečaj retorike. Devet polaznika je uspješno završilo teorijski i praktični dio koji se sastojao od vježbi …

Više »

Predavanje “Egipatska slika svijeta”

P_Egipat_Rijeka_201801

Održano 12. siječnja 2018. U Novoj Akropoli u Rijeci, održano je predavanje “Egipatska slika svijeta” na kojem se govorilo o odnosu koji su stanovnici drevnog Egipta imali prema svijetu. U …

Više »

Predavanje “Tibet – put svijesti”

P_Tibet_Rijeka_201712_3

Održano 8. prosinca 2017. U prosincu 2017. godine, aktivnosti Nove Akropole u Rijeci započele su predavanjem “Tibet – put svijesti”. Ljudska psiha stalna je čovjekova preokupacija; svakodnevno se budimo, djelujemo …

Više »

Tečaj retorike

Tecaj_Retorike_Rijeka_201711

Održano 17-19. studenog 2017. U Novoj Akropoli u Rijeci održan je tečaj retorike koji se sastojao od teorijskog dijela i praktičnih vježbi za glas, držanje, gestikulaciju, svladavanje treme, sastavljanje i …

Više »