Tečaj retorike

Održano 28-30. rujna 2018.

T_Retorika_Split201809

U Novoj Akropoli u Splitu održan je tečaj retorike namijenjen svima koji žele unaprijediti svoje govorničke i komunikacijske sposobnosti.
Polaznici tečaja tako su imali priliku naučiti kako sastaviti i održati govor, kako savladati tremu i suočiti se s nepredviđenim situacijama u komunikaciji s drugima te kako pravilno razumjeti neverbalnu komunikaciju, a sve u cilju smanjenja šumova u komunikacijskom kanalu.