hren

Stoicizam – filozofija života

Održano 12. svibnja 2016.

Stoicizam-Split-2016_v

Tijekom svibnja u našem je prostoru održano predavanje Stoicizam – filozofija života. Stoička filozofija je izuzetno jednostavna i praktična, pa tako stoici životne elemente i okolnosti dijele na one koji ovise o nama i na one koji o nama ne ovise.

Stoički filozof Epiktet o tome govori u svojim zapisima: … u našoj su moći naše misli, naše djelovanje, naša priželjkivanja i nesklonosti, ukratko, sve što dolazi iz nas samih. U našoj vlasti nisu naše tijelo, imetak, ugled, naš položaj u svijetu, jednom riječju, sve što ne dolazi od nas samih. To što je u našoj moći po prirodi je slobodno i ne može biti spriječeno i zatomljeno. To što nije u našoj vlasti podložno je utjecajima i ovisno, u tuđim je rukama i može biti spriječeno.

Poseban naglasak stavljen je na ideje slobode, pravde i kozmopolitizma koje su, prema stoicima, osnova za “skladan život” ili “život u skladu s prirodom”. Kroz zanimljive i inspirativne biografije najvećih stoičkih filozofa vidljivo je da nisu potrebne posebne životne okolnosti kako bi se živjelo u skladu s ovim idejama, jer živjeli su ih i rob Epiktet kao i veliki rimski car Marko Aurelije, oba istaknuti predstavnici stoičke misli.