Predavanje “Viktor Frankl – U potrazi za smislom”

Održano 02. listopada 2018.

P_Frankl_Split201810

U Novoj Akropoli u Splitu održano je predavanje “Viktor Frankl – U potrazi za smislom”. Predavanje je predstavilo više ideja Viktora Frankla koje su aktualne i danas.
Glavna poruka Viktora Frankla je da život uvijek ima smisla – ali kako pronaći taj smisao?
Frankl je smatrao da nije na čovjeku postavljati pitanja o smislu života, nego obrnuto: život postavlja pitanje čovjeku, a on životu može odgovoriti na samo jedan način – preuzimanjem odgovornosti za vlastiti život.
Čovjek koji je svjestan te odgovornosti nikada ne može odbaciti život. On zna ZAŠTO svog života i može se nositi gotovo sa svakim KAKO.