Predavanje “Pitagora filozof”

Održano 11. listopada 2019.

P_Pitagora_Split201911

U Novoj Akropoli u Splitu, održano je predavanje “Pitagora filozof” na kojem je na samom početku istaknuto kako je Pitagorejska filozofska škola, posredno ili neposredno, utjecala na život i rad svih kasnijih filozofskih škola klasične Grčke.
Iako Pitagoru danas većina ljudi pamti kao matematičara, tvrdi se da je upravo on, prvi u povijesti, upotrijebio riječ “filozof”.
Temeljna ideja koju pronalazimo u svim aspektima pitagorejske filozofije (etika, matematika, muzika, politika) je ideja sklada i harmonije.
U vremenu krize, poruke i iskustvo ovih filozofa mogu nam pomoći u pronalaženju puta prema ravnoteži, skladu i harmoniji na svim planovima života – sa samim sobom, s drugim ljudima i Prirodom u cjelini.