hren

Predavanje “O hrabrosti”

Održano 29. ožujka 2017.

O_hrabrosti-ST-201703

U Novoj Akropoli u Splitu održano je predavanje “O hrabrosti” na kojem je stavljen naglasak na samo značenje hrabrosti: Što je to hrabrost? Je li to herojsko djelo kojem se divi većina? Ili neka mala, osobna pobjeda za koju samo mi znamo?
Istaknuto je da se hrabrost ne mjeri, ne važe, i da nije ograničena. Ona je vrlina sama po sebi i sastavni je dio svih vrlina. Većina je velikih prošlih mislilaca, a i mnogi današnji, pokušala odrediti što je to hrabrost. Svoje su definicije uglavnom temeljili na vlastitim iskušenjima i životnim borbama. Ali, kao i bijela zraka svjetlosti koja prolazi i prelama se kroz prizmu, tako i hrabrost ima svoj spektar…