hren

Predavanje “Leonardo da Vinci – 7 životnih principa”

Održano 26. rujna i 4. listopada 2017.

JP_Leonardo_Split_201709

U Novoj Akropoli u Splitu održano je predavanje “Leonardo da Vinci – 7 životnih principa”. Posjetitelji su kroz predavanje imali priliku upoznati temeljne životne principe koji su Leonardu služili kao orijentiri prema najdubljim spoznajama. Ti su principi i danas vrlo aktualno ljudsko pitanje te nam zbog svoje univerzalnosti i primjenjivosti otvaraju put prema vlastitoj kreativnosti.