Predavanje “Egipatska slika svijeta”

Održano 20. studenog 2017.

P_Egipatska_slika_svijeta_Split_201711

Povodom Svjetskog dana filozofije, u Novoj Akropoli u Splitu održano je predavanje “Egipatska slika svijeta”. Posjetitelji su imali priliku upoznati se s odnosom koji su stanovnici drevnog Egipta imali prema svijetu koji ih okružuje. U egipatskoj slici svijeta univerzum je živi organizam i sve u njemu odraz je jednog neizmjernog i neimenovanog univerzalnog božanstva. Prema toj slici, čovjek aktivno sudjeluje u održavanju uređenosti nebeskog i zemaljskog svijeta, a njegova je uloga biti koristan na materijalnom i kreativan na duhovnom planu.