Online predavanje “Koračati sa strahom ili bez”

koracati-sa-strahom-ili-bez

Dana 6. listopada 2020. u podružnici Nove Akropole u Splitu, održano je online predavanje „Koračati sa strahom ili bez“.

Svi osjećamo strah, on je neminovni pratilac ljudskog života. Problem nastaje kada nas strah zarobi i nadvlada sve ostale emocije, kada se uvuče u misli izazivajući sumnje i nepovjerenja. Tada se rađa sebičnost, netolerancija…
Ovakav strah posljedica je neznanja kako se nositi s nepredvidivošću života. Ukoliko mu se prepustimo, polako se pretvara u strah od života.

Na ovom predavanju govorilo se o svakodnevnim situacijama i tradicionalnim učenjima koja nam mogu pomoću da kroz njih prođemo