Inspiracija i intuicija

Održano 7. prosinca 2016.

inspiracija-i-intuicija_v

U Novoj Akropoli u Splitu, održano je predavanje na temu “Inspiracija i intuicija”, pojmovima i idejama koje svi načelno razumijemo, no čiju suštinu često ne dotičemo na ispravan način, pa ih u skladu s time i premalo koristimo kao vrijednu pomoć na putu vlastitog razvoja.

Prema starim filozofskim učenjima intuicija je sposobnost otkrivanja istine, koja prethodi logici. Ona je način na koji naši duša i srce komuniciraju s našom sviješću. To je integralna kvaliteta koja u čovjeku još nije do kraja razvijena.

Einstein je rekao: “Intuicija je sveti poklon, dok je razum vjerni sluga. Stvorili smo društvo koje veliča slugu i zaboravilo je na poklon.”

Upravo zbog toga, da se ne bi zaboravila sama vrijednost “svetog poklona”, kroz  predavanje se nastojalo odgovoriti zašto je intuicija uopće važna, te kako je razvijati i koristiti na putu vlastitog nutarnjeg rasta, oslanjajući se na savjete tradicionalnih filozofskih učenja.