Alkemija – umijeće transformacije 🗓 🗺

zakazano Najave aktivnosti Split
Nova Akropola, Slavićeva 47, Split Karta

Alkemija-2017-plakat

Na alkemiju se obično gleda kao na preteču moderne kemije, no dovoljno je malo dublje istražiti fenomen alkemije i otkrit će se da je njezin jezik simbolički i da ona pomoću simbola govori o zakonima transformacije kojima je podvrgnuto sve što postoji.
Otkrit će se da alkemičar nije tek neuki “protokemičar” koji pretvorbom olova u zlato teži obogatiti se na lak način, već da kao znalac u umijeću transformacije sve ono što je nesavršeno, što je u stanju olova, vodi prema stanju zlata…

Ulaz na predavanje je besplatan.