Škola filozofije

Škola filozofije

Škola filozofije je program predavanja Nove Akropole koji obuhvaća najvažnije sustave mišljenja Istoka i Zapada te njihove praktične savjete kako bi čovjek djelotvorno ostvario svoje potencijale.

Ovaj program se sastoji od više tematskih ciklusa predavanja. Njegova koncepcija odgovara modelu klasičnih filozofskih škola, što podrazumijeva usporedno proučavanje različitih aspekata ljudskog stvaralaštva. Program dopunjuju i praktični tečajevi.

Škola filozofije sadrži sljedeće tematske cikluse predavanja:

PSIHOLOGIJA
Stare civilizacije su unutar širokog spektra filozofije ostavile i znanja iz psihologije, jer je ljubav prema mudrosti obuhvaćala i proučavanja ljudske psihe, njenih problema i  potencijala.

MUDROST ISTOKA I ZAPADA I, II
Oduvijek se čovjek pitao o sebi, o svojem porijeklu i sudbini, o svojem položaju u svijetu. O tome su se pitali ljudi na Dalekom Istoku kao i oni na Zapadu. Njihovi odgovori aktualni su i današnjem čovjeku.

SIMBOLIZAM U CIVILIZACIJAMA
Usporedno proučavanje mitova i simbola u svim civilizacijama kroz prostor i vrijeme.

PRIMIJENJENA FILOZOFIJA I ETIKA
Najvažniji pristupi u filozofiji morala Istoka i Zapada.

SOCIOPOLITIKA
Filozofski pogled na čovjeka kao društveno biće, individuu čije je prirodno okruženje ljudska zajednica. Svijest kao ujedinjujući element u zajednici, pokretač je društvenih odnosa koji nadilaze pojedinačne interese i imaju za cilj opće dobro.

RETORIKA I, II
Umijeće govora i djelotvornost u govornom izražavanju.

POVIJEST FILOZOFIJE I, II, III, IV
Filozofski izrazi tijekom povijesti, analiza njihovog povijesnog konteksta i utjecaja.

POVIJEST RELIGIJA
Usporedno proučavanje teoloških poruka u religijama koje su u različitim vremenima uzdizale ljudsku svijest.

ANTROPOGENEZA

KOZMOGENEZA

ASTROLOGIJA

FILOZOFIJA ZNANOSTI

METAFIZIČKA ESTETIKA