Tečaj retorike – umijeće govorništva

tecaj-retorike-umijece-govornistva-rijela-posinac-2020

U Novoj Akropoli, podružnica Rijeka održan je Tečaj retorike. Polaznici su se iskušali u umijeću pravilnog i lijepog izražavanja, usvajajući retoričke tehnike i primjenjujući ih u svom nastupu