Tečaj retorike – umijeće govorništva

Retorika_Rijeka_StudeniOdržan je i jesenski trodnevni tečaj retorike u podružnici Nove Akropole u Rijeci od 26. do 28. 11. 2021. Devet polaznika je uspješno završilo teorijski i praktični dio, koji se sastojao od vježbi za glas, držanje, gestikulaciju, savladavanje treme, sastavljanje i držanje govora te suočavanje s raznim nepredviđenim situacijama u komunikaciji.